intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình Handbook of Plastics, Elastomers and Composites

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 11 tài liệu

2.179
lượt xem
735
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Giáo trình Handbook of Plastics, Elastomers and Composites
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bản vẽ kỹ thuật để chế tạo là sản phẩm cuối cùng của khâu thiết kế. Chúng phải thỏa mãn hai mục đích: bao gồm đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết để chế tạo và cũng còn là một tiêu chí kiểm soát kỹ thuật đối với các mức độ sửa chữa. Trước cuối thế kỷ 20, rất nhiều bản vẽ kỹ thuật được thực hiện bằng tay với sự trợ giúp của bảng vẽ cơ khí. Sự ra đời của máy tính với giao diện người dùng đồ họa đã có thể giúp thực hiện được việc tạo ra các mô hình và các bản vẽ bằng các chương trình máy tính trợ giúp thiết kế (CAD).

Lưu

Tài liệu trong BST: Giáo trình Handbook of Plastics, Elastomers and Composites

 1. Handbook of Plastics, Elastomers and Composites Part 1

  pdf 40p 110 34

  Tham khảo tài liệu 'handbook of plastics, elastomers and composites part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Handbook of Plastics, Elastomers and Composites Part 2

  pdf 40p 92 26

  Tham khảo tài liệu 'handbook of plastics, elastomers and composites part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Handbook of Plastics, Elastomers and Composites Part 3

  pdf 40p 91 18

  Tham khảo tài liệu 'handbook of plastics, elastomers and composites part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Handbook of Plastics, Elastomers and Composites Part 4

  pdf 40p 72 16

  Tham khảo tài liệu 'handbook of plastics, elastomers and composites part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Handbook of Plastics, Elastomers and Composites Part 5

  pdf 40p 70 17

  Tham khảo tài liệu 'handbook of plastics, elastomers and composites part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Handbook of Plastics, Elastomers and Composites Part 6

  pdf 40p 61 11

  Tham khảo tài liệu 'handbook of plastics, elastomers and composites part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Handbook of Plastics, Elastomers and Composites Part 7

  pdf 40p 72 15

  Tham khảo tài liệu 'handbook of plastics, elastomers and composites part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Handbook of Plastics, Elastomers and Composites Part 8

  pdf 40p 57 15

  Tham khảo tài liệu 'handbook of plastics, elastomers and composites part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Handbook of Plastics, Elastomers and Composites Part 9

  pdf 40p 51 15

  Tham khảo tài liệu 'handbook of plastics, elastomers and composites part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Handbook of Plastics, Elastomers and Composites Part 10

  pdf 40p 66 17

  Tham khảo tài liệu 'handbook of plastics, elastomers and composites part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Handbook of Plastics, Elastomers and Composites Part 11

  pdf 40p 58 16

  Tham khảo tài liệu 'handbook of plastics, elastomers and composites part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2