intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình hay về thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Số

Chia sẻ: Tran Thanh Quy | Ngày: | 11 tài liệu

3.083
lượt xem
300
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Giáo trình hay về thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Số
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bộ điều khiển số Quy trình thiết kế các bộ điều khiển số với việc xây dựng mô hình chính xác của quá trình cần đ-ợc điều khiển. Sau đó thuật toán điều khiển đ-ợc phát triển để đạt đ-ợc đáp ứng của đầu ra hệ thống theo mong muốn. Chúng ta có thể sử dụng một số ph-ơng pháp sau đây để thiết kế các hệ thống điều khiển số: • • Xây dựng h m truyền trong miền p sau đó biến đổi h m truyền sang miền z H m truyền của hệ thống đ-ợc mô hình nh- l một hệ thống số v bộ điều khiển đ-ợc thiết kế trực tiếp trong miền z .

Lưu

Tài liệu trong BST: Giáo trình hay về thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Số

 1. Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 1

  pdf 26p 390 136

  tài liệu “Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp” cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản nhất của hệ thống điều khiển máy công cụ điều khiển số và các thiết bị dùng để điều khiển này. Tài liệu trợ giúp 1 phần cho bạn đọc có ý tưởng thiết kế hệ điều khiển CNC dùng động cơ bước

 2. Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 2

  pdf 26p 293 87

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 2', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 3

  pdf 26p 242 74

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 3', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 4

  pdf 26p 251 69

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 4', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 5

  pdf 26p 246 66

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 5', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 6

  pdf 26p 217 60

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 6', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 7

  pdf 26p 212 67

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 7', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 8

  pdf 26p 241 70

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 8', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Thiết kế hệ thống điều khiển số sử dụng vi điều khiển và máy tính - Chương 3

  pdf 5p 281 69

  Các bộ điều khiển số Quy trình thiết kế các bộ điều khiển số với việc xây dựng mô hình chính xác của quá trình cần đ-ợc điều khiển. Sau đó thuật toán điều khiển đ-ợc phát triển để đạt đ-ợc đáp ứng của đầu ra hệ thống theo mong muốn. Chúng ta có thể sử dụng một số ph-ơng pháp sau đây để thiết kế các hệ thống điều khiển số: • • Xây dựng h m truyền trong miền p sau đó biến đổi h m truyền sang miền z H m truyền của hệ thống đ-ợc mô...

 10. Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 9

  pdf 26p 226 68

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống điều khiển số trong công nghiệp part 9', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Báo cáo: Thiết kế hệ thống điều khiển số sử dụng vi điều khiển và máy tính cá nhân

  pdf 14p 307 56

  Báo cáo: Thiết kế hệ thống điều khiển số sử dụng vi điều khiển và máy tính cá nhân gồm 5 phần nhằm giới thiệu vắn tắt về các hệ thống điều khiển số và biến đổi Z, giới thiệu về cách xác định hàm truyền của 1 bộ điều khiển số thông dụng, giới thiệu nguyên tắc chuyển các hàm truyền của bộ điều khiển số, các bước để thiết kế các mạch vào ra giao tiếp với máy tính.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2