Học tốt môn Kinh tế lượng với 10 bài giảng cực hay

Chia sẻ: Ho Nhi | Ngày: | 10 tài liệu

1
12.156
lượt xem
157
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Học tốt môn Kinh tế lượng với 10 bài giảng cực hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế lượng là một môn khoa học trong đó áp dụng các công cụ lý thuyết kinh tế toán học và suy đoán thống kê để phân tích các vấn đề kinh tế. Để nắm rõ hơn kiến thức môn học cũng như vận dụng tốt trong việc giải các bài tập kinh tế lượng, mời các bạn cùng tham khảo bộ bài giảng dưới đây.

Lưu

Tài liệu trong BST: Học tốt môn Kinh tế lượng với 10 bài giảng cực hay

 1. Môn học kinh tế lượng - Tổng quan kinh tế lượng

  ppt 9p 211 34

  Cung cấp các phương pháp phân tích định lượng Ứng dụng các phương pháp định lượng trong phân tích, kiểm định và dự báo kinh tế

 2. Môn học kinh tế lượng - Nhập môn kinh tế lượng

  ppt 20p 221 46

  Nhập môn học kinh tế lượng. 1.Biết được phương pháp luận của kinh tế lượng 2.Nắm được bản chất của phân tích hồi quy

 3. Môn học kinh tế lượng - Hồi quy đơn biến

  ppt 47p 168 18

  Hồi quy đơn biến 1. Biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy tổng thể dựa trên số liệu mẫu

 4. Môn học kinh tế lượng - Hồi quy đa biến

  ppt 25p 161 16

  Hồi quy đa biến 1. Biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy đa biến tổng thể dựa trên số liệu mẫu

 5. Môn học kinh tế lượng - Dạng hàm

  ppt 24p 289 26

  DẠNG HÀM MỤC TIÊU 1. Mở rộng các dạng hàm 2. Hiểu ý nghĩa các hệ số hồi quy 2 .NỘI DUNG 1 2 Khái niệm biên tế, hệ số co giãn Giới thiệu các mô hình

 6. Môn học kinh tế lượng - Biến giả trong phân tích hồi quy

  ppt 28p 189 17

  Biến giả trong phân tích hồi quy .biến giả 1. biết cách đặt biến giả mục tiêu 2. nắm phương pháp sử dụng biến giả trong phân tích hồi quy

 7. Môn học kinh tế lượng - Hiện tượng đa cộng tuyến

  ppt 24p 138 18

  Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) .đa cộng tuyến 1. hiểu bản chất và hậu quả của đa cộng tuyến mục tiêu

 8. Môn học kinh tế lượng - Hiện tượng phương sai thay đổi

  ppt 40p 171 21

  Hiện tượng phương sai thay đổi (heteroscedasticity) .phương sai thay đổi 1. hiểu bản chất và hậu quả của phương sai sai số thay đ ổi

 9. Môn học kinh tế lượng - Hiện tượng tự tương quan

  ppt 36p 258 37

  Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là "tự tương quan không gian". Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là "tư tương quan thời gian".

 10. Môn học kinh tế lượng - Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình

  ppt 22p 175 22

  Ước lượng chệch các hệ số hồi quy, dấu của hệ số quy hồi có thể sai. Có ít hệ số hồi quy ước lượng được có ý nghĩa thông kê. Phần dư các quan sát lớn và biều thị sự biến thiên có tính hệ thống

Đồng bộ tài khoản