intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kiến thức pháp luật về quyền sở hữu dân sự

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 14 tài liệu

2.440
lượt xem
257
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Kiến thức pháp luật về quyền sở hữu dân sự
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản, thông tư chỉ thị về quyền sở hữu, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, hoặc bảo lãnh...cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu do Chính phủ ban hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Kiến thức pháp luật về quyền sở hữu dân sự

 1. Quyết định số 1626/2005/QĐ-BXD

  pdf 1p 138 11

  Quyết định số 1626/2005/QĐ-BXD về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành, để đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

 2. Quyết định số 91/2001/QĐ-UB

  pdf 2p 133 2

  Quyết định số 91/2001/QĐ-UB về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19/6/2000 ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng...

 3. Quyết định số 41/2001/QĐ-UB

  pdf 2p 79 3

  Quyết định số 41/2001/QĐ-UB về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được quy định tại Nghị định số 25/1999/NĐ - CP ngày 19/4/1999 của chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 4. Quyết định số 38/2000/QĐ-UB

  pdf 2p 171 3

  Quyết định số 38/2000/QĐ-UB về việc ban hành "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị ; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 5. Quyết định số 225/2003/QĐ-UB

  pdf 3p 83 4

  Quyết định số 225/2003/QĐ-UB về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh, để sửa đổi, bổ sung bản “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003

 6. Quyết định số 158/2002/QĐ-UB

  pdf 23p 118 6

  Quyết định số 158/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh) góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 7. Thông tư số 13/2005/TT-BXD

  pdf 10p 124 5

  Thông tư số 13/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

 8. Nghị định số 95/2005/NĐ-CP

  pdf 13p 123 7

  Nghị định số 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Chính phủ ban hành

 9. Quyết định số 156/2004/QĐ-UB

  pdf 9p 101 6

  Quyết định số 156/2004/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định ban hành kèm theo Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của UBND Thành phố qui định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành....

 10. Quyết định số 97/2004/QĐ-UB

  pdf 2p 157 7

  Quyết định số 97/2004/QĐ-UB về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của UBND Thành phố về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị...

 11. Quyết định số 90/2004/QĐ-UB

  pdf 12p 182 11

  Quyết định số 90/2004/QĐ-UB về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi, bổ sung bản "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh" ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2