intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiến thức về ngôn ngữ SQL

Chia sẻ: Gia Hà Linh | Ngày: | 10 tài liệu

2.593
lượt xem
1.010
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Kiến thức về ngôn ngữ SQL
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) được sử dụng trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để truy vấn và sửa đổi cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ SQL hỗ trợ các truy vấn dựa trên các...

Lưu

Tài liệu trong BST: Kiến thức về ngôn ngữ SQL

 1. Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - GV. Phạm Thị Hoàng Nhung

  pdf 64p 1660 955

  Tài liệu Cơ sở dữ liệu: Phần 2 do GV. Phạm Thị Hoàng Nhung biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về ngôn ngữ SQL bao gồm các lệnh định nghĩa dữ liệu, các lệnh quản trị dữ liệu, ngôn ngữ điều khiển, truy vấn dữ liệu. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

 2. Bài giảng về SQL

  pdf 146p 411 190

  Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL), có tiền thân là SEQUEL, là một ngôn ngữ được IBM phát triển và sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu thử nghiệm có tên là System/R vào năm 1974, chính thức được ANSI/ISO công nhận là một chuẩn ngôn ngữ sử dụng trong cơ sở dữ liệu quan hệ vào năm 1986. Cho đến hiện nay, SQL đã được sử dụng phổ biển trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại và có vai trò quan trọng trong những hệ thống này....

 3. Chương 5: Ngôn ngữ SQL

  ppt 135p 395 135

  Ngôn ngữ Đại số quan hệ. Cách thức truy vấn dữ liệu. Khó khăn cho người sử dụng. SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO....

 4. Giáo trình về ngôn ngữ SQL

  doc 181p 752 410

  Ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) được sử dụng trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để truy vấn và sửa đổi cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ SQL hỗ trợ các truy vấn dựa trên các phép toán đại số quan hệ, đồng thời cũng chứa các lệnh sửa đổi cơ sở dữ liệu và mô tả lược đồ cơ sở dữ liệu. Như vậy, SQL vừa là một ngôn ngữ thao tác dữ liệu, vừa là một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. Ngoài ra SQL cũng tiêu chuẩn hoá nhiều lệnh cơ sở dữ liệu khác....

 5. Ngôn ngữ SQL

  pdf 1p 985 366

  Ngôn ngữ SQL(structure query language) được sử dụng trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để truy vấn và sửa đổi cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ SQL hỗ trợ các truy vấ dựa trên các phép toán đại số quan hệ, đồng thời cũng chứa các lệnh sửa đổi cơ sở dữ liệu và mô tả lược đồ cơ sở dữ liệu.

 6. Thực hành ngôn ngữ SQL

  pdf 46p 2051 1029

  Tài liệu thực hành ngôn ngữ lập trình truy vấn cơ sở dữ liệu SQL.

 7. Ngôn ngữ SQL – Truy vấn gom nhóm

  pdf 6p 241 40

  SQL sử dụng các hàm sau: Count, Max, Min, Sum, Avg. Hàm Count dùng đối số * có nghĩa là đếm tất cả các mẫu tin thỏa điều kiện đếm mà không cần quan tâm đến bất kỳ cột nào.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2