intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 17 tài liệu

2.672
lượt xem
405
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị, pháp lệnh về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chí đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các quyết định phê duyệt dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm nông, thủy sản...

Lưu

Tài liệu trong BST: Kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

 1. Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm

  doc 22p 237 46

  Ngày 7-8-2003, Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký Lệnh công bố Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm, đã được Ủy ban Thường vụ QH khóa XI thông qua ngày 26-7-2003. Pháp lệnh gồm 7 chương, 54 điều, có hiệu lực từ ngày 1-11-2003.

 2. Nghị định số 91/2012/NĐ-CP

  pdf 81p 70 2

  Tham khảo tài liệu 'nghị định số 91/2012/nđ-cp', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Thông tư số 26/2012/TT-BYT

  pdf 5p 94 7

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, THỰC PHẨM TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM; NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN, NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI; DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

 4. Thông tư số 16/2012/TT-BYT

  pdf 9p 89 5

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM, DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

 5. Quyết định số 2753/QĐ-UBND

  pdf 56p 54 3

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT, GIỐNG CÂY TRỒNG, PHÂN BÓN VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG SẢN THỰC VẬT GIAI ĐOẠN 2012 - 2015” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

 6. Quyết định số 316/QĐ-BNN-HTQT

  pdf 6p 60 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG, THỦY SẢN” DO CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA NHẬT BẢN (JICA) TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 7. Công điện số 05/CĐ-BNN-BVTV

  pdf 3p 58 3

  CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI RAU VÀ QUẢ XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 8. Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND

  pdf 11p 72 2

  QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN; DANH MỤC CHỈ TIÊU KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁ KHÔ, MẮM CÁ AN GIANG

 9. Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND

  pdf 17p 51 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÙNG NUÔI TÔM TẬP TRUNG ĐẢM BẢO AN TOÀN DỊCH BỆNH VÀ VỆ SINH THỰC PHẨM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 10. Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT

  pdf 16p 88 10

  THÔNG TƯ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM THỦY SẢN

 11. Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT

  pdf 8p 57 5

  THÔNG TƯ YÊU CẦU NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ MUỐI

 12. Chỉ thị số 1159/CT-BNN-QLCL

  pdf 6p 87 8

  CHỈ THỊ TRIỂN KHAI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

 13. Thông tư số 14/2011/TT-BYT

  doc 3p 282 63

  Hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

 14. Luật số 55/2010/QH12

  doc 39p 208 69

  Tài liệu tham khảo Luật số 55/2010/QH12 về luật an toàn thực phẩm

 15. NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2004/NĐ-CP

  doc 18p 300 14

  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 163/2004/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 16. Thông tư số 45/2012/TT-BCT

  pdf 5p 72 3

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2