intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế chính trị và những điều cơ bản

Chia sẻ: Nguyen AAA | Ngày: | 12 tài liệu

1.211
lượt xem
82
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Kinh tế chính trị và những điều cơ bản
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Bộ sưu tập này giới thiệu các bạn các khái niệm cơ bản về kinh tế chính trị, các môn học liên quan đến kinh tế chính trị và các học thuyết chịu ảnh hưởng bởi kinh tế chính trị. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên tham khảo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Kinh tế chính trị và những điều cơ bản

 1. Kinh tế học cổ điển là gi?

  pdf 7p 181 6

  Trường phái Kinh tế học cổ điển hay Kinh tế chính trị cổ điển là một trong những xu hướng tư tưởng kinh tế tiến bộ, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử phát triển các luận thuyết kinh tế. Nhiều quan điểm chủ đạo của trường phái này vẫn còn lưu giữ ý nghĩa đến tận ngày nay.

 2. Chủ nghĩa tự do

  pdf 51p 204 21

  Đây là bài viết về chủ nghĩa tự do như là một hệ tư tưởng chính trị trên toàn cầu, nguồn gốc và sự phát triển, và các biến thể hiện nay tại Mỹ, châu Âu, truyền thống cổ điển và hiện đại Chủ nghĩa tự do là một hệ tư tưởng, quan điểm triết học, và truyền thống chính trị cho rằng tự do là giá trị chính trị cơ sở.

 3. Chủ nghĩa cộng sản

  pdf 39p 106 7

  Bài này nói về chủ nghĩa cộng sản như một hình thái xã hội và như một phong trào chính trị.. Chủ nghĩa cộng sản (gốc tiếng Latin: commūnis - chung), là một cấu trúc kinh tế xã hội và hệ tư tưởng chính trị ủng hộ việc thiết lập một xã hội phi nhà nước, không giai cấp, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các phương tiện sản xuất và tài sản nói chung.

 4. Chủ nghĩa bảo thủ

  pdf 3p 110 2

  Chủ nghĩa bảo thủ (tiếng Pháp: conservatisme, tiếng Anh:conservatism, gốc từ tiếng Latinh conservo — giữ gìn) là các luận thuyết triết học chính trị ủng hộ truyền thống và sự thay đổi từ từ, trong đó truyền thống là các niềm tin hoặc tập quán tôn giáo, văn hóa hoặc dân tộc. Do các nền văn hóa khác nhau có các giá trị khác nhau, những người theo chủ nghĩa bảo thủ tại các văn hóa khác nhau có các mục tiêu không giống nhau. Một số người tìm cách bảo tồn trạng thái hiện tại (status quo) hoặc...

 5. Môn xã hội học

  pdf 12p 175 13

  Tham khảo tài liệu 'môn xã hội học', khoa học xã hội, xã hội học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Môn sinh thái học

  pdf 4p 172 21

  Sinh thái học là môn khoa học nghiên cứu về sự phân bố và sinh sống của những sinh vật sống và các tác động qua lại giữa các sinh vật và môi trường sống của chúng. Môi trường sống của một sinh vật hàm chứa: .1. Tổng hòa các nhân tố vật lý như khí hậu và địa lý được gọi là ổ sinh thái và 2. Các sinh vật khác sinh sống trong cùng ổ sinh thái. Các hệ sinh thái thường được nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau từ cá thể và các quần thể cho...

 7. Môn nhân chủng học

  pdf 4p 1088 108

  Nhân học là một ngành của cả khoa học tự nhiên, nhân văn và khoa học xã hội nghiên cứu tổng hợp về con người, cụ thể là nguồn gốc, sự phát triển, các tổ chức chính trị xã hội, tôn giáo, ngôn ngữ, nghệ thuật và các tạo vật của con người. Nhân học gồm có 4 phân ngành chính bao gồm: nhân học văn hóa xã .hội, ngôn ngữ học, khảo cổ học và nhân học thể chất hay còn gọi là nhân chủng học. ...

 8. Môn luật học

  pdf 21p 87 9

  Luật Học là một thuật ngữ để chỉ chung các ngành khoa học nghiên cứu về pháp luật. Một thuật ngữ có nghĩa tương đương với thuật ngữ này là khoa học pháp lý. Tuy nhiên, Luật học được hiểu rộng hơn so với Khoa học pháp lý, bao gồm cả các hoạt động học tập trong nhà trường hay các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về pháp luật.

 9. Môn Lịch sử

  pdf 6p 108 2

  Lịch sử là khoa học về nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Sự kiện bao gồm sự kiện bản thể luận và sự kiện nhận thức luận nên do đó, trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "thật". Đa số các nhà nghiên cứu các sự kiện lịch sử này (thường được gọi là sử gia) tin rằng quan điểm hiện tại của chúng ta có thể đổi cách hiểu những sự kiện xưa....

 10. Kinh tế chính trị là gì ?

  pdf 8p 266 9

  Tham khảo tài liệu 'kinh tế chính trị là gì ?', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Kinh tế chính trị Marx - Lenin

  pdf 15p 205 12

  Các Mác, người sáng lập ra học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lê nin Kinh tế chính trị Marx-Lenin hay kinh tế chính trị học Marx-Lenin là một lý thuyết kinh tế và là môn khoa học về kinh tế chính trị do Marx, Engels và sau này là Lenin phát triển trong giai đoạn mới, có đối tượng nghiên cứu là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những quan hệ sản xuất và trao đổi thích ứng với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa....

 12. Định nghĩa chủ nghĩa xã hội

  pdf 15p 103 5

  Chủ nghĩa xã hội bao gồm các tư tưởng chính trị ủng hộ một hệ thống kinh tế-xã hội mà trong đó các sở hữu và các tài sản là thuộc quyền điều khiển của toàn thể cộng đồng nhằm mục đích tiến đến sự công bằng trong xã hội và trong kinh tế cũng như tiến đến một sự hợp tác tốt hơn.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2