intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kỹ năng quản trị Dự án

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 6 tài liệu

4.412
lượt xem
1.165
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Kỹ năng quản trị Dự án
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị là lãnh đạo hệ thống trên cơ sở hoạch định, tổ chức, nhân sự, điều khiển và kiểm tra công việc nhằm đạt các mục tiêu đã vạch ra. QT là những HĐ có tính tổ chức QT là một nghệ thuật khai thác tiềm năng QT là những hoạt động phối hợp các lĩnh vực, các khía cạnh liên quan QT là sự tác động có mục đích giữa chủ thể và đối tượng quản trị Quản trị gồm có 5 chức năng chính : Hoạch định, tổ chức, nhân sự, lanhc đạo và kiểm tra (Harold Koontz & O’Donnell)

Lưu

Tài liệu trong BST: Kỹ năng quản trị Dự án

 1. Quản trị Dự án_Bài 1

  ppt 25p 258 133

  Quản trị là lãnh đạo hệ thống trên cơ sở hoạch định, tổ chức, nhân sự, điều khiển và kiểm tra công việc nhằm đạt các mục tiêu đã vạch ra. QT là những HĐ có tính tổ chức QT là một nghệ thuật khai thác tiềm năng QT là những hoạt động phối hợp các lĩnh vực, các khía cạnh liên quan QT là sự tác động có mục đích giữa chủ thể và đối tượng quản trị Quản trị gồm có 5 chức năng chính : Hoạch định, tổ chức, nhân sự, lanhc đạo và kiểm tra (Harold Koontz & O’Donnell)...

 2. Quản trị Dự án - Bài 2: Giới thiệu về Dự án, quản lý Dự án

  ppt 30p 217 67

  “Là sự tác động chỉ huy, điều khiển các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt được mục đích đẫ đề ra và đúng với ý chí của người quản lý” (VIM, 2006). Quản lý là một quá trình nhằmđể đạt được các mục đích của một tổ chức thông qua việc thực hiện các chức năng cơ bản là lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm tra đánh giá” (Suranat, 1993)....

 3. Quản trị Dự án - Bài 3: Lập kế hoạch Dự án

  ppt 33p 349 123

  -Dự toán nguồn lực và thời gian không chính xác (thừa hoặc thiếu) sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện và quản lý dự án -Cần huy động sự tham gia của tất cả những người liên quan vào quá trình lập kế hoạch -Cần có sự phối hợp với các bộ phận/hệ thống quản lý dự án như hành chính, nhân sự, tài chính và kỹ thuật. -Kế hoạch được lập chi tiết sẽ giúp quá trình quản lý dự án dễ dàng hơn....

 4. Quản trị Dự án - Bài 4: Giám sát & Đánh giá Dự án

  ppt 13p 276 100

  1.Giám sát Hoạt động: là giám sát các đầu vào vật chất trong dự án và chủ yếu là dựa vào các công cụ quản lý và các mốc thời gian hoạt động 2.Giám sát Tài chính: là GS sự vận hành của tài chính/các giao dịch tài chính. Giám sát TC phải kết hợp chặt chẽ với GSHĐ để đảm bảo chủ Dự án và người thụ hưởng dự án đạt được hiệu quả nguồn ngân sách dự án.

 5. Quản trị Dự án - Bài 5: Vai trò, kỹ năng và phẩm chất của Quản lý Dự án

  ppt 13p 277 96

  -Là người chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sự thành công của dự án thông qua thực hành hiệu quả các chức năng quản lý Dự án. -Là người có đủ khả năng và năng lực cần thiết để tổ chức, điều phối quá trình thực hiện dự án một cách có hiệu quả và hoàn thành đúng mục tiêu và kế hoạch dự án đã đề ra

 6. Quản trị Dự án - Bài 6: Hệ thống QL dự án và báo cáo

  ppt 7p 183 72

  -Tổ chức một hội thảo đánh giá kết quả dự án với sự tham gia của các bên liên quan (stakeholders): Ban QL dự án, cán bộ dự án, đối tác dự án, chính quyền địa phương, và người hưởng lợi -Báo cáo Đánh giá dự án do một tư vấn đánh giá độc lập viết (nếu có) -Báo cáo đánh giá kết quả dự án cho nhà tài trợ và chính quyền địa phương (do Quản lý dự án viết) -Nếu là dự án lớn có các trang thiết bị có giá trị thì phải hoàn tất các thủ tục chuyển giao...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2