intTypePromotion=1

Một số báo cáo khoa học hay về chuyên ngành sinh học

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 9 tài liệu

0
1.398
lượt xem
179
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Một số báo cáo khoa học hay về chuyên ngành sinh học
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: The small number of journals in which a great number of scientists strive to publish their best work share certain characteristics.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số báo cáo khoa học hay về chuyên ngành sinh học

 1. Báo cáo sinh học: "The small number of journals in which a great number of scientists strive to publish their best work share certain characteristics"

  pdf 1p 68 6

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: The small number of journals in which a great number of scientists strive to publish their best work share certain characteristics.

 2. Báo cáo sinh học: "Open access to the scientific journal literature"

  pdf 3p 70 5

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Open access to the scientific journal literature...

 3. Báo cáo sinh học: "Gene expression neighborhoods"

  pdf 3p 48 5

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Gene expression neighborhoods...

 4. Báo cáo sinh học: "Evidence for large domains of similarly expressed genes in the Drosophila genome"

  pdf 8p 73 3

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Evidence for large domains of similarly expressed genes in the Drosophila genome...

 5. Báo cáo sinh học: "Several aspects of Journal of Biology seem to have caught readers’ attention since issue 1 appeared this summer"

  pdf 1p 53 4

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Several aspects of Journal of Biology seem to have caught readers’ attention since issue 1 appeared this summer.

 6. Báo cáo sinh học: "Research news Agonizing."

  pdf 5p 50 5

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Research news Agonizing...

 7. Báo cáo sinh học: "Roughing up Smoothened: chemical modulators of Hedgehog signaling"

  pdf 4p 53 4

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Roughing up Smoothened: chemical modulators of Hedgehog signaling...

 8. Báo cáo sinh học: "Small-molecule modulators of Hedgehog signaling: identification and characterization of Smoothened agonists and antagonists."

  pdf 19p 59 3

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Small-molecule modulators of Hedgehog signaling: identification and characterization of Smoothened agonists and antagonists...

 9. Báo cáo sinh học: "Complexes between the LKB1 tumor suppressor"

  pdf 16p 47 3

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Complexes between the LKB1 tumor suppressor...

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=227
p_intCateID2=240
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2