intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số chế độ chính sách trong giáo dục

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 12 tài liệu

1.422
lượt xem
255
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Một số chế độ chính sách trong giáo dục
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ chính sách đối với giáo viên học sinh tất cả các cấp bậc các loại hình ngành nghề đào tạo

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số chế độ chính sách trong giáo dục

 1. Thông tư liên tịch số 41/2004/TTLT-BGDĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH

  pdf 4p 188 11

  Thông tư liên tịch số 41/2004/TTLT-BGDĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Quốc Phòng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cung ban hành

 2. Quyết định số 1908/QĐ-UBND

  pdf 2p 55 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH TẠM THỜI ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

 3. Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT

  pdf 4p 145 15

  THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm...

 4. Quyết định Số: 61/2005/QĐ-TTg do Thủ tướng chính phủ ban hành

  doc 4p 222 25

  Quyết định Về chế độ, chính sách đối với cán bộ - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông.

 5. Thông tư số 6-TT

  pdf 4p 66 2

  Thông tư số 6-TT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên BTVH nghiệp dư nông thôn do Bộ Giáo dục ban hành

 6. Thông tư liên bộ số 9-LB/TT

  pdf 3p 102 3

  Thông tư liên bộ số 9-LB/TT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ ở xã, phường do Bộ Giáo dục - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm - Bộ Tài chính cùn ban hành

 7. Quyết định số 3598/QĐ-UBND

  pdf 5p 67 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN LÀM VIỆC THEO CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP, BÁN CÔNG, DÂN LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2