intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số chính sách hỗ trợ về bảo hiểm

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

1.096
lượt xem
155
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Một số chính sách hỗ trợ về bảo hiểm
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ cận nghèo Hộ nông dân, cá nhân cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp sẽ được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm thay vì mức hỗ trợ 80% như hiện nay. Căn cứ mức bồi thường bảo hiểm thực tế, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn triển khai thí điểm quyết định cụ thể mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nông dân, cá nhân, tổ chức, tổ chức sản xuất nông nghiệp bảo đảm tổng mức bồi thường bảo hiểm và mức hỗ trợ trực tiếp đối với trường hợp vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra theo nguyên tắc không vượt quá giá trị kinh tế của vật nuôi tại thời điểm vật nuôi bị thiệt hại.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số chính sách hỗ trợ về bảo hiểm

 1. Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND

  pdf 3p 153 7

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ KHI LÀM NHIỆM VỤ; HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN VÀ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHỈ HUY PHÓ QUÂN SỰ CẤP XÃ VÀ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHU, ẤP ĐỘI TRƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 2. Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND

  pdf 2p 84 5

  NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG, HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

 3. Quyết định số 1913/QĐ-UBND

  pdf 2p 70 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC HỖ TRỢ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN SANG HỖ TRỢ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NÔNG DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH, THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015 (ĐIỀU 3, QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2010/QĐ-UBND NGÀY 07/9/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

 4. Quyết định số 715/QĐ-UBND

  pdf 12p 52 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 5. Quyết định số 797/QĐ-TTg

  pdf 2p 99 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO

 6. Nghị quyết số 51/2011/NQ-HĐND

  pdf 3p 97 8

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ ẤP, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

 7. Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND

  pdf 2p 86 7

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO CHỈ HUY PHÓ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ; MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG; HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

 8. Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND

  pdf 2p 80 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2011-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 9. Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND

  pdf 5p 91 9

  QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THÔN ĐỘI TRƯỞNG, MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ CHỈ HUY PHÓ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2