intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số điều luật về cho vay đầu tư giao thông

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

859
lượt xem
141
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Một số điều luật về cho vay đầu tư giao thông
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phê chuẩn nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo nội dung Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời điểm áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số điều luật về cho vay đầu tư giao thông

 1. Thông tư số 102/2001/TT-BTC

  pdf 2p 80 1

  Thông tư số 102/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án đầu tư sản xuất động cơ xe hai bánh gắn máy ở trong nước do Bộ Tài chính ban hành

 2. Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND

  pdf 2p 54 3

  NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG VAY VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐỂ ĐẦU TƯ HAI TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG THIẾT YẾU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM

 3. Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND

  pdf 4p 55 4

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 6

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2