intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số điều luật về tổ chức hành nghề công chứng

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

1.254
lượt xem
170
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Một số điều luật về tổ chức hành nghề công chứng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nh lập Phòng công chứng 1. Căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp xây dựng Đề án thành lập Phòng công chứng trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Đề án nêu rõ về sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số điều luật về tổ chức hành nghề công chứng

 1. Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND

  pdf 13p 60 6

  Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 2. Quyết định số 2980/QĐ-UBND

  pdf 9p 58 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 3. Quyết định số 3121/QĐ-UBND

  pdf 8p 93 9

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 4. Quyết định 240/QĐ-TTg

  pdf 3p 81 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 5. TIÊU CHÍ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

  pdf 5p 133 14

  Tài liệu tham khảo tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở việt nam đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

 6. Luật công chứng 2006

  doc 26p 166 33

  Tham khảo tài liệu 'luật công chứng 2006', văn bản luật, dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Quyết định Số: 250/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf 22p 126 8

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 8. Quyết định Số: 78/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf 3p 155 6

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 9. Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND

  pdf 16p 92 7

  Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn thực hiện công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

 10. Quyết định số 2104/QĐ-TTg

  pdf 46p 473 207

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020”

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2