intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số điều luật về xúc tiến thương mại

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

991
lượt xem
184
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số điều luật về xúc tiến thương mại
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Điều 2. Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số điều luật về xúc tiến thương mại

 1. Quyết định 3581/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

  pdf 0p 150 16

  Quyết định 3581/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009

 2. Thông tư số 187/2012/TT-BTC

  pdf 3p 51 3

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 3. Quyết định số 5050/QĐ-BCT

  pdf 5p 49 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2012

 4. Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND

  pdf 14p 37 1

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 5. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND

  pdf 11p 65 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

 6. Thông tư số 06/2012/TT-BCT

  pdf 16p 56 4

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 7. Quyết định số 2085/2005/QĐ-BTM về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu trực thuộc Cục Xúc tiến Thương mại do Bộ Thương Mại ban hành

  pdf 2p 83 5

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2085/2005/qđ-btm về việc thành lập trung tâm hỗ trợ xuất khẩu trực thuộc cục xúc tiến thương mại do bộ thương mại ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Quyết định số 020/2007/QĐ-BTM

  pdf 2p 79 3

  Quyết định số 020/2007/QĐ-BTM về quy chê làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 -2010 do Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28/02/2006 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010

 9. Thông tư 21/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương

  doc 0p 133 13

  Thông tư 21/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc xây dựng và hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2