intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số giáo trình và bài giảng về Luật cạnh tranh

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | 12 tài liệu

712
lượt xem
15
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Một số giáo trình và bài giảng về Luật cạnh tranh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật cạnh tranh là một đạo luật được ban hành nhằm quy định các hành vi cạnh tranh và các hành vi khác liên quan của thương nhân. Bộ sưu tập nhằm trang bị cho người học những khái niệm cơ bản về cạnh tranh, độc quyền và thị trường liên quan.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số giáo trình và bài giảng về Luật cạnh tranh

 1. Giáo trình Luật Cạnh tranh - PGS.TS. Lê Danh Vĩnh

  doc 412p 343 126

  Giáo trình Luật cạnh tranh nhằm giúp các bạn hiểu được về nội dung và cách thức áp dụng luật Cạnh tranh nhằm tăng cường năng lực của các bên liên quan đến chính sách Cạnh tranh nhằm đảm bảo một sân chơi bình đẳng và công bằng cho mọi doanh nghiệp bảo vệ người tiêu dùng thông qua việc thực thi luật Cạnh tranh.

 2. Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương I. Khái quát Luật cạnh tranh

  ppt 18p 237 46

  Luật cạnh tranh bảo vệ quyền được lựa chọn và các quyền khác của người tiêu dùng Là quan hệ được điều chỉnh chủ yếu bởi các quy định chống cạnh tranh không lành mạnh Có liên quan chặt chẽ với pháp luật bảo vệ người tiêu dùng

 3. Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương II. Những vấn đề lý luận cơ bản để chống hạn chế cạnh tranh và chống cạnh tranh không lành mạnh

  ppt 26p 141 29

  Khách quan: hành động hướng đến việc xác lập một giao dịch kinh tế với khách hàng, có tác dụng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của người này trên cơ sở gây bất lợi cho người khác. Chủ quan: Chủ thể có chủ đích thông qua hành động đó để tạo thuận lợi cho bản thân hoặc người khác

 4. Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương III. Hành vi hạn chế cạnh tranh

  ppt 96p 153 27

  1. Áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng NĐ 116 Đ.32 Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng của doanh nghiệp có vị trí độc quyền là hành vi buộc khách hàng phải chấp nhận vô điều kiện những nghĩa vụ gây khó khăn cho khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng

 5. Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương III (tt). Hành vi hạn chế cạnh tranh

  ppt 28p 110 18

  Mục đích sử dụng của hàng hóa, dịch vụ được xác định căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu nhất của hàng hóa, dịch vụ đó. Hàng hóa, dịch vụ được coi là có thể thay thế được cho nhau về mục đích sử dụng nếu hàng hóa, dịch vụ đó có mục đích sử dụng giống nhau

 6. Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương IV. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

  ppt 46p 237 35

  Dấu hiệu xác định hành vi không lành mạnh: ­ Hành vi phải xuất phát từ đối thủ cạnh tranh (trực tiếp hoặc gián tiếp), vì mục đích cạnh tranh. ­Hành vi nói xấu, bôi nhọ phải nhằm vào đối thủ cạnh tranh trong cùng một thị trường hàng hóa, sản phẩm. ­ Đối tượng liên quan đến doanh nghiệp như chất lượng sp,....

 7. Bài giảng luật cạnh tranh: Chương V. Tố tụng cạnh tranh

  ppt 29p 132 20

  Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh: Trung tâm thông tin. Trung tâm đào tạo điều tra viên. Các đơn vị khác trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh, bao gồm: Văn phòng đại diện của Cục Quản lý cạnh tranh tại Đà Nẵng.

 8. Vai trò của Người tiêu dùng trong việc thực thi luật cạnh tranh

  ppt 23p 180 12

  Luật Cạnh tranh và luật bảo vệ người tiêu dùng là hai bộ luật nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Người tiêu dùng được lợi nhờ luật cạnh tranh. Người tiêu dùng có khả năng thúc đẩy viêc thi hành luật cạnh tranh. Người tiêu dùng có vai trò quan trọng trong việc thực thi luật cạnh tranh.

 9. Giáo trình luật cạnh tranh - TS. Tăng Văn Nghĩa

  pdf 210p 467 104

  Lịch sử xây dựng và thực thi luật và chính sách cạnh tranh trên thế giới đã chứng minh rằng cơ quan quản lý cạnh tranh có vai trò quyết định trong việc bảo đảm thực thi Luật Cạnh tranh. Từng quốc gia, tuỳ vào điều kiện chính trị – xã hội cụ thể của mình mà xây dựng một mô hình cơ quan thực thi Luật Cạnh tranh phù hợp

 10. Luật cạnh tranh - Luật số: 27/2004/QH11

  doc 40p 395 165

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với: 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2