intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số hướng dẫn bão lãnh chứng khoán

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.010
lượt xem
162
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Một số hướng dẫn bão lãnh chứng khoán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản hướng dẫn thủ tục bảo lãnh phát hành chứng khoán, là tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công chúng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số hướng dẫn bão lãnh chứng khoán

 1. Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC

  pdf 14p 111 8

  Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành

 2. Thông tư số 29/2004/TT-BTC

  pdf 27p 109 6

  Thông tư số 29/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành

 3. Thông tư số 80/2002/TT-BTC

  pdf 11p 66 8

  Thông tư 80/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn bảo lãnh phát hành và bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá do Bộ Tài chính ban hành

 4. Quyết định số 3370/QĐ-BTC

  pdf 2p 83 4

  Quyết định số 3370/QĐ-BTC về việc công bố bổ sung danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2006 do Bộ Tài chính ban hành

 5. Quyết định số 4962/2005/QĐ-BTC

  pdf 3p 73 6

  Quyết định số 4962/2005/QĐ-BTC về việc công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 6. Quyết định số 10/2005/QĐ-BTC

  pdf 3p 102 9

  Quyết định số 10/2005/QĐ-BTC về việc công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 7. Thông tư số 13/2002/TT-BTC

  pdf 10p 102 32

  Thông tư số 13/2002/TT-BTC về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2