Một số luận văn báo cáo hay về luật dân sự

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | 11 tài liệu

0
4.035
lượt xem
72
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Một số luận văn báo cáo hay về luật dân sự
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 28/10/1995 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/1996. Sự ra đời của Bộ luật dân sự là một bước tiến quan trọng trong việc khẳng định và cụ thể hóa Hiến pháp năm 1992. Bộ sưu tập sẽ là tài liệu hữu ích cho các sinh viên ngành Luật khi học về Luật dân sự.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số luận văn báo cáo hay về luật dân sự

 1. Đề tài: Vai trò chứng minh của đương sự trong tố tụng dân sự - vấn đề cơ bản nhất của tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay

  pdf 69p 485 295

  Tính cấp thiết của đề tài Luật tố tụng dân sự (TTDS) bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh những quan hệ phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự.

 2. Đề tài: Tìm ba vụ việc có thật liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

  doc 21p 111 38

  Có thể khẳng định rằng, giao dịch dân sự là loại quan hệ có tính chất phổ biến, được áp dụng rộng rãi nhất trong giao lưu dân sự, xảy ra hàng ngày và tất cả các chủ thể tiến hành xác lập, thực hiện giao dịch dân sự được Bộ luật dân sự ghi nhận là căn cứ pháp lý để xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự.

 3. Luận văn về: Các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự

  pdf 105p 197 66

  Thừa kế là một quan hệ pháp luật phổ biến trong đời sống xã hội. Bộ luật dân sự của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1995 quy định các điều kiện có hiệu lực của di chúc, nhưng việc hiểu và áp dụng những quy định đó trong việc giải quyết phân chia di sản thừa kế

 4. Đề tài: Đương sự – Chủ thể đầu tiên và quan trọng nhất của hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự

  pdf 23p 250 136

  Hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự là một quá trình gồm hoạt động của tòa án, viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng trong việc cung cấp, thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ làm cơ sở cho yêu cầu, phản đối yêu cầu của mình và phán quyết của tòa án trên cơ sở quy định của pháp luật.

 5. Luận văn: Giám sát thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay

  pdf 108p 143 71

  Pháp lệnh Thi hành án dân sự sửa đổi năm 2004 và hàng loạt các văn bản pháp luật có liên quan đến thi hành án dân sự khác. Những văn bản này đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới về tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự.

 6. Tổng hợp các vấn đề về luật Dân Sự

  doc 113p 767 222

  Hiện nay, Điều 329 Bộ luật dân sự quy định “Cầm cố tài sản là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc sở ữu của mình cho bên có qu ền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự; nếu tài sản cầm cố có đăng ký quyền sở hữu, thì các bên có thể thỏa thuận bên cầm cố vẫn giữ tài sản cầm cố hoặc giao cho bên thứ ba giữ”.

 7. Luận văn: Những bất cập và hướng sửa đổi, bổ sung bộ luật dân sự hiện nay

  pdf 17p 269 95

  Song thực tiễn xây dựng và áp dụng pháp luật của n ước ta cho thấy nhiều văn bản pháp luật đều khoanh vùng áp dụng của các văn bản đó, không có quy định về mối quan hệ với BLDS nên hiệu lực áp dụng của BLDS đã bị hạn chế rất nhiều.

 8. Luận văn hay về: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

  pdf 84p 285 131

  Luật đất đai 1993 cho phép chuyển quyền sử dụng đất là một bước đột phá quan trọng trong việc quy định các quyền của người sử dụng đất, mở ra thời kỳ mới tạo điều kiện thuận lợi cho các quan hệ đất đai vận động phù hợp với cơ chế thị trường.

 9. Thanh lý thế chấp trong luật dân sự Pháp theo quy định của Đạo luật ngày 23/3/2006

  pdf 16p 42 11

  Vấn đề bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không phải là vấn đề mới trong luật dân sự Pháp cũng như luật dân sự Việt Nam hay hầu hết các luật dân sự của các quốc gia khác trên thế giới. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ xuất hiện tương đối sớm trong hệ thống pháp luật La Mã cổ đại.

 10. Đề tài: “Bài tập lớn môn Luật Dân sự”

  pdf 17p 146 24

  Một trong những biểu hiện cụ thể nhất là quyền nhân thân, quyền con người đã được quan tâm một cách sâu sắc. Đặc biệt là các quyền như hiến bộ phận cơ thể, hiến bộ phận cơ thể hay hiến xác sau khi chết, quyền nhận bộ phận cơ thể, quyền xác định lại giới tính…lần đầu tiên xuất hiện trong Bộ luật dân sự nước ta năm 2005.

Đồng bộ tài khoản