intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số luận văn hay về luật tố tụng hình sự

Chia sẻ: Sunny_1 Sunny_1 | Ngày: | 6 tài liệu

739
lượt xem
26
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Một số luận văn hay về luật tố tụng hình sự
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đấu tranh phòng chống tội phạm là một nhu cầu tất yếu khách quan và cần phải có Bộ luật hình sự qui định tội phạm và hình phạt (điều kiện cần). Luật tố tụng hình sự giới thiệu cho các bạn những vấn đề lý luận cũng như những nội dung cơ bản của quá trình tố tụng được qui định trong Bộ luật tố tụng hình sự.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số luận văn hay về luật tố tụng hình sự

 1. Chuyên đề thực tập : Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Ninh Bình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự

  doc 18p 1114 138

  Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp là chức năng hiến định của ngành kiểm sát nhân dân. Qua đó góp phần bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể và các quyền lợi ích hợp pháp của công dân.

 2. Luận văn: Chế định hợp tác quốc tế trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

  pdf 97p 134 40

  Trong điều kiện Việt Nam đổi mới, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực từ những năm 90 đến nay, bên cạnh những mặt tích cực, tình hình tội phạm có tính quốc tế (hay còn gọi là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài) diễn biến phức tạp.

 3. Luận văn: Chế định thi hành hình phạt tử hình trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

  pdf 94p 456 88

  Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đất nước ta chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với nhiều nước trên thế giới.

 4. Luận văn: Chứng cứ và vấn đề chứng minh trong Bộ luật Tố tụng dân sự

  pdf 67p 907 145

  Năm 1989 ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự; tiếp đến năm 1994 ban hành Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; năm 1996 ban hành Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án lao động

 5. Tiểu luận: Luật tố tụng hình sự Việt Nam

  pdf 16p 986 132

  "Khi xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" là một trong những nguyên tắc của luật tố tụng hình sự, được hiểu là trong quá trình xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân không bị ràng buộc bởi bất cứ yếu tố nào khác ngoài pháp luật, loại trừ mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào hoạt động xét xử của tòa án.

 6. Đề tài niên luận: "Tính khoan hồng của chế định thi hành hình phạt tử hình trong luật tố tụng hình sự Việt Nam"

  doc 37p 255 77

  Kể từ khi sự nghiệp đổi mới đất nước được Đảng và Nhà nước ta khởi xướng, đặc biệt là hiện nay, khi chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, vấn đề mở rộng nền dân chủ tăng cường pháp chế và các giá trị xã hội khác như công bằng, bình đẳng, nhân đạo,....

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2