intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số qui chế bảo lãnh ngân hàng

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

1.565
lượt xem
173
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Một số qui chế bảo lãnh ngân hàng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những thông tin qui định của ngân hàng Nhà nước về quy chế bảo lãnh ngân hàng, các vấn đề liên quan về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số qui chế bảo lãnh ngân hàng

 1. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch đảm bảo

  pdf 18p 566 177

  1. Bên bảo đảm là bên có nghĩa vụ hoặc người thứ ba cam kết bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, bao gồm bên cầm cố, bên thế chấp, bên đặt cọc, bên ký cược, bên ký quỹ, bên bảo lãnh và tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở trong trường hợp tín chấp.

 2. Công ước của Liên hiệp quốc về Bảo lãnh độc lập và Thư tín dụng dự phòng

  doc 20p 200 16

  Theo Công ước này, một cam kết là một trách nhiệm độc lập, theo thông lệ quốc tế gọi là một bảo lãnh độc lập hoặc là một thư tín dụng dự phòng, của một ngân hàng hay tổ chức hoặc người khác ("người bảo lãnh/phát hành') để thanh toán cho người nhận bảo lãnh/hưởng lợi một số tiền nhất định hoặc có thể xác định được khi được yêu cầu hoặc yêu cầu có kèm theo chứng từ khác, theo đúng các điều khoản và các điều kiện về chứng từ của cam kết, cho biết, hoặc từ đó có thể suy đoán, rằng...

 3. Thông tư Số: 12/2009/TT-NHNN do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

  doc 8p 132 25

  Thông tư hướng dẫn một số nội dung cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng phát triển Việt Nam theo quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại ban hành theo quyết định số 14/2009/QD--TTG và quyết định số 60/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ.

 4. Quyết định Số: 60/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  doc 4p 122 23

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

 5. Quyết định Số: 14/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  doc 11p 140 19

  Quyết định Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại.

 6. QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2006/QĐ-NHNN CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  pdf 12p 710 198

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 7. Thông tư liên tịch 01/TT-LB của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

  doc 6p 192 20

  Thông tư liên tịch 01/TT-LB của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục về thế chấp, cầm cố tài sản đối với doanh nghiệp Nhà nước và thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn ngân hàng

 8. Thông tư 01/2006/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p 140 11

  Thông tư 01/2006/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 9. Quyết định 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 11p 263 90

  Quyết định 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại

 10. Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  pdf 7p 311 81

  Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 11. Thông tư số 28/2012/TT-NHNN

  pdf 14p 64 3

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2