Một số tài liệu hay giúp bạn hiểu sâu hơn về giá trị thặng dư của Mác - Anghen

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 11 tài liệu

0
460
lượt xem
10
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Một số tài liệu hay giúp bạn hiểu sâu hơn về giá trị thặng dư của Mác - Anghen
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chia sẻ với các bạn một số tài liệu hay về giá trị thặng dư giúp các bạn hiểu sâu hơn về các hình thái, quy luật và giá trị của sản xuất thặng dư. Tài liệu tham khảo giúp cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành đang nghiên cứu và học tập tốt hơn !

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số tài liệu hay giúp bạn hiểu sâu hơn về giá trị thặng dư của Mác - Anghen

 1. Sản xuất giá trị thặng dư

  doc 6p 303 106

  Qúa trình nhà tư bản tiêu dùng hàng hoá sức lao động và tư liệu sản xuất để sản xuất giá trị thặng dư có hai đặc điểm : một là, công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản ; hai là, sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản.

 2. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản - Tích lũy tư bản

  ppt 88p 476 114

  Tích tụ tư bản là sự tăng thêm của quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư trong một xí nghiệp nào đó, nó là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản. + Tập trung tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất những tư bản cá biệt có sẳn trong xã hội thành một tư bản cá biệt khác lớn hơn.

 3. Tài liệu Học thuyết giá trị thặng dư

  doc 22p 225 74

  Trong học thuyết này, C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người thông qua mối quan hệ giữa vật với vật. Cơ sở về kinh tế để xác lập quan hệ giữa người với người thông qua quan hệ giữa vật với vật chính là lao động, cái thực thể, yếu tố cấu thành giá trị của hàng hóa. Đó chính là trọng tâm của học thuyết giá trị.

 4. Qúa trình sản xuất ra giá trị thặng dư

  ppt 42p 147 23

  Thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư.Đặc điểm của quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa.Kết luận rút ra từ quá trình sản xuất Giá trị thặng dư.SX trong xí nghi p T B ệ ư ản đồng thời là quá

 5. Một số bổ sung vào lý luận giá trị và giá trị thặng dư

  doc 16p 140 61

  Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc hiểu sâu và tuyệt đối hoá những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ gây lên những định kiến nhất định. Và, do đó, khi thấy ai nói khác với Mác thì đều cho là sai cả. Vì vậy tôi rất mong người đọc bài viết này cần có sự bình tĩnh, khách quan trong việc đánh giá.

 6. Chương 2 : Nghiên cứu học thuyết giá trị thặng dư

  ppt 46p 95 17

  Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản Công thức T – H – T’ (T’=T+ΔT) ΔT? Xét trong lưu thông, dù trao đổi ngang giá hay không cũng không tạo ra giá trị thặng dư Trường hợp trao đổi ngang giá: giá trị không đổi, chỉ khác về GTSD

 7. Chương 3 : Quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư

  doc 13p 506 107

  Tổng số lợi nhuận là bằng tổng số giá trị thặng dư nhờ có tư bản ấy mà đã được sản xuất ra trong một thời kỳ lưu thông nhất định. Vậy bây giờ, chúng ta hãy tạm thời không nói đến sự việc này là: một mặt, giá trị thặng dư đó phân ra thành các hình thái phái sinh: lợi tức của tư bản, địa tô, thuế,...

 8. Chương 5 : Học thuyết giá trị thặng dư

  ppt 63p 191 42

  Vấn đề đặt ra: Phải xuất phát từ những quy luật nội tại của lưu thông hàng hoá (trao đổi ngang giá) để lý giải sự chuyển hóa của tiền thành tư bản. Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông.

 9. Chương V : Phân tích học thuyết giá trị thặng dư

  ppt 122p 764 226

  Công thức chung của tư bản Tiền là sản vật cuối cùng của lưu thông hàng hóa, đồng thời cũng là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản. Mọi tư bản lúc đầu đều thể hiện dưới hình thái một số tiền nhất định.

 10. Chương 8: Tư bản và giá trị thặng dư

  pdf 13p 60 13

  . Muốn thế thì một số ít giờ thôi cũng đủ ; tất cả phần còn gọi của ngày lao động thường bị kéo dài, tạo ra một số dư chứa đựng cái mà tác giả của chúng ta gọi là "giá trị thặng dư", "và trong ngôn ngữ thông thường, gọi là tiến lời của tư bản. Không nói đến thời gian lao...

 11. Chương 5 : Học thuyết giá trị thặng dư

  ppt 117p 203 59

  Giá trị thặng dư là một trong những khái niệm trung tâm của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Các Mác đã nghiên cứu và đưa ra một số công thức tính toán xung quanh khái niệm này trong các tác phẩm viết về kinh tế chính trị của ông.

Đồng bộ tài khoản