intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 17 tài liệu

1.560
lượt xem
324
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt - Trung đã ở mức báo động và ngày càng xuất hiện nhiều chiêu thức mới. Trong Hội nghị quốc tế Việt Nam - Trung Quốc do Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tổ chức, hai bên đã thống nhất kế hoạch phối hợp mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT VỀ TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI

 1. Chỉ thị số 09/2003/CT-BBCVT

  pdf 5p 56 2

  Chỉ thị số 09/2003/CT-BBCVT về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

 2. Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND

  pdf 14p 62 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 3. Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND

  pdf 14p 53 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 4. Quyết định 911/QĐ-UBND

  pdf 14p 71 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2012-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 5. Quyết định số 2332/QĐ-UBND

  pdf 3p 93 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 6. Quyết định số 188/QĐ-UBND

  pdf 14p 96 7

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 7. Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/ BTC- BCA

  pdf 8p 49 7

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA, BÁN NGƯỜI.

 8. Quyết định số 1427/QĐ-TTg

  pdf 15p 97 6

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 9. Quyết định số 1173/QĐ-TTg

  pdf 8p 124 6

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 10. Quyết định số 1298/QĐ-UBND

  pdf 4p 109 10

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 11. Luật số 66/2011/QH12

  pdf 28p 107 17

  LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

 12. Nghị quyết số 68-HĐBT

  pdf 5p 80 3

  Nghị quyết số 68-HĐBT về việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống buôn lậu, chuyển trái phép tiền và hàng qua biên giới do Hội đồng bộ trưởng ban hành

 13. Chỉ thị số 45/CT-UB-KT

  pdf 3p 75 4

  Chỉ thị số 45/CT-UB-KT về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 14. Quyết định số 2384/QĐ-BTTTT

  pdf 14p 61 3

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI TRONG TOÀN XÃ HỘI”

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2