intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số văn bản quy định về hoạt động của Đài tiếng nói

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

1.201
lượt xem
178
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Một số văn bản quy định về hoạt động của Đài tiếng nói
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền thành phố, là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là diễn đàn của nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố chịu sự lãnh đạo của Thành ủy, sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân Thành phố; chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số văn bản quy định về hoạt động của Đài tiếng nói

 1. Quyết định 198/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 3p 102 2

  Quyết định 198/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính đối với Đài tiếng nói Việt Nam trong năm ngân sách 2004

 2. Chương trình số 12/CTPH-TCDS

  pdf 4p 55 3

  CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH, BỘ Y TẾ VÀ HỆ VĂN HÓA – ĐỜI SỐNG – KHOA GIÁO (VOV2), ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

 3. Thông tư số 70/TTg-KTN

  pdf 3p 100 3

  Điện: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra); - Báo Nhân dân; - Thông tấn xã Việt Nam; - Đài Tiếng nói Việt Nam; - Đài Truyền hình Việt Nam; Đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ đầu tháng 01 năm 2011 đến nay đã ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi và sản xuất vụ đông xuân ở các tỉnh phía Bắc. Tính đến ngày 15 tháng 01 năm 2011 đã có trên 8 ngàn con trâu, bò bị...

 4. Chương trình Số: 174/CTr/BGDĐT-TNVN

  pdf 4p 123 6

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM ------Số: 174/CTr/BGDĐT-TNVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2010

 5. Nghị định 83/2003/NĐ-CP

  pdf 4p 76 2

  Nghị định 83/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam do Chính phủ ban hành

 6. Quyết định 85/2003/QĐ-TTg

  pdf 3p 51 2

  Quyết định 85/2003/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ tài chính đối với Đài tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 7. Quyết định số 1287/2003/QĐ-TTg

  pdf 8p 67 3

  Quyết định số 1287/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 8. Quyết định 88/2003/QĐ-TTg

  pdf 2p 71 1

  Quyết định 88/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Đài tiếng nói Việt Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 9. Quyết định số 162/2003/QĐ-UB

  pdf 7p 61 2

  Quyết định số 162/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 10. Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND

  pdf 7p 45 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2