intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

937
lượt xem
124
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của quy hoạch phát triển nhân lực là đánh giá thực trạng phát triển nhân lực về số lượng, chất lượng, xác định rõ những thế mạnh và yếu kém của nhân lực so với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Phân tích, làm rõ thực trạng những điều kiện phát triển nhân lực trên địa bàn tỉnh, đúc kết những tác động tích cực, hạn chế; Đồng thời dự báo nhu cầu, xác định phương hướng và luận chứng hệ thống các giải pháp phát triển nhân lực, xác định nhu cầu các nguồn lực ...

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 1. Quyết định số 86/QĐ-UBDT

  pdf 11p 66 1

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HỆ THỐNG CƠ QUAN CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2012-2020

 2. Quyết định số 5791/QĐ-UBND

  pdf 10p 59 3

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 5791/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày...

 3. Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BKHĐTBTC

  pdf 6p 45 2

  Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 10/2012/ttlt-bkhđtbtc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BKHĐTBTC

  pdf 6p 47 3

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

 5. Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND

  pdf 5p 54 3

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

 6. Quyết định số 2315/QĐ-UBND

  pdf 7p 62 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC TỪ NĂM 2012 - 2016”TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 7. Quyết định số 203/QĐ-QLD

  pdf 3p 62 2

  QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỐC ĐƯỢC GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC”(GMP) VÀ DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỐC ĐƯỢC GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC”(GSP) TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/QĐQLD NGÀY 04/02/2012 CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VỀ VIỆC GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC” VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT...

 8. Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND

  pdf 6p 42 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH SẢN XUẤT GIỐNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC GIAI ĐOẠN 2012-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 9. Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND

  pdf 13p 47 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP, CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

 10. Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND

  pdf 6p 61 0

  NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 4

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2