intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 10 tài liệu

2.006
lượt xem
597
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam " bao gồm một số nét về người Thái Tây Bắc Việt Nam: địa lý, con người, tín ngưỡng, tình đồng đội, xã hội, nhà bản, ngôn ngữ, thanh điệu, văn học, nghệ thuật, thơ ca. Ngôn ngữ tạo ra âm nhạc. Quá trình đi đến xác lập âm điệu đặc trưng. Dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam. Các tổ hợp âm điệu đặc trưng. Nguồn gốc của âm nhạc.

Lưu

Tài liệu trong BST: Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam

 1. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 1

  pdf 16p 168 36

  Tài liệu " Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam " bao gồm một số nét về người Thái Tây Bắc Việt Nam: địa lý, con người, tín ngưỡng, tình đồng đội, xã hội, nhà bản, ngôn ngữ, thanh điệu, văn học, nghệ thuật, thơ ca. Ngôn ngữ tạo ra âm nhạc. Quá trình đi đến xác lập âm điệu đặc trưng. Dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam. Các tổ hợp âm điệu đặc trưng. Nguồn gốc của âm nhạc....

 2. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 9

  pdf 16p 112 13

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 9', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 8

  pdf 16p 107 15

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 8', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 7

  pdf 16p 97 14

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 7', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 6

  pdf 16p 101 14

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 6', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 5

  pdf 16p 92 14

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 5', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 4

  pdf 16p 121 16

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 4', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 3

  pdf 16p 109 17

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 3', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 2

  pdf 16p 112 19

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 2', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái tây bắc Việt Nam part 10

  pdf 16p 78 14

  Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca thái tây bắc việt nam part 10', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2