intTypePromotion=1
ADSENSE

Những bài giảng đơn giản cho người muốn nói thành thạo tiếng Anh

Chia sẻ: Hanguyenthuy Quynh | Ngày: | 29 tài liệu

5.171
lượt xem
2.210
download

Đây là 29 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/29

Những bài giảng đơn giản cho người muốn nói thành thạo tiếng Anh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về năm ngàn từ nói tiếng phổ thông Trung Quốc. Bài giảng tiếng Anh rất hay dành cho những bạn yêu thích học tiếng Hoa có thể tham khảo học ngay. Qua những câu đối thoại các bạn sẽ dễ dàng biết cách sử dụng từ vựng trong câu khi giao tiếp bằng tiếng Hoa. Ngoài ra, mỗi bài giảng còn hướng dẫn rất cặn kẽ về cách sử dụng ngữ pháp tiếng Hoa. Bạn sẽ trao dồi kiến thức ngoại ngữ thật tốt qua giáo trình này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những bài giảng đơn giản cho người muốn nói thành thạo tiếng Anh

 1. Ngạn ngữ và thành ngữ Trung Quốc thường gặp_Phần 2

  pdf 20p 863 363

  Tham khảo tài liệu 'ngạn ngữ và thành ngữ trung quốc thường gặp_phần 2', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Lesson 18_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 6p 379 232

  Tham khảo tài liệu 'lesson 18_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Lesson 19_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 8p 321 229

  Tham khảo tài liệu 'lesson 19_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Lesson 20_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 6p 327 222

  Tham khảo tài liệu 'lesson 20_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Lesson 21_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 8p 323 222

  Tham khảo tài liệu 'lesson 21_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Lesson 22_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 6p 329 222

  Tham khảo tài liệu 'lesson 22_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Lesson 23_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 8p 304 221

  Tham khảo tài liệu 'lesson 23_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Lesson 24_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 8p 322 220

  Tham khảo tài liệu 'lesson 24_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Lesson 25_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 8p 334 224

  Tham khảo tài liệu 'lesson 25_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Lesson 26_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 344 218

  Tham khảo tài liệu 'lesson 26_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Lesson 27_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 333 224

  Tham khảo tài liệu 'lesson 27_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Lesson 28_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 10p 334 216

  Tham khảo tài liệu 'lesson 28_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Lesson 29_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 10p 358 223

  Tham khảo tài liệu 'lesson 29_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Lesson 17_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 8p 317 235

  Tham khảo tài liệu 'lesson 17_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. Lesson 16_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 334 239

  Tham khảo tài liệu 'lesson 16_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. Lesson 13_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 9p 345 260

  Tham khảo tài liệu 'lesson 13_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. Lesson 1_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 13p 948 628

  Tài liệu tham khảo về năm ngàn từ nói tiếng phổ thông Trung Quốc. Bài giảng tiếng Anh rất hay dành cho những bạn yêu thích học tiếng Hoa có thể tham khảo học ngay. Qua những câu đối thoại các bạn sẽ dễ dàng biết cách sử dụng từ vựng trong câu khi giao tiếp bằng tiếng Hoa. Ngoài ra, mỗi bài giảng còn hướng dẫn rất cặn kẽ về cách sử dụng ngữ pháp tiếng Hoa. Bạn sẽ trao dồi kiến thức ngoại ngữ thật tốt qua giáo trình này....

 18. Lesson 2_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 5p 574 442

  Tham khảo tài liệu 'lesson 2_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 19. Lesson 3_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 483 380

  Tham khảo tài liệu 'lesson 3_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 20. Lesson 4_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 0p 432 305

  Tham khảo tài liệu 'lesson 4_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 21. Lesson 5_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 6p 411 331

  Tham khảo tài liệu 'lesson 5_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 22. Lesson 6_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 9p 435 322

  Tham khảo tài liệu 'lesson 6_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 23. Lesson 7_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 453 313

  Tham khảo tài liệu 'lesson 7_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 24. Lesson 8_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 415 302

  Tham khảo tài liệu 'lesson 8_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 25. Lesson 9_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 397 300

  Tham khảo tài liệu 'lesson 9_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 26. Lesson 10_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 6p 391 289

  Tham khảo tài liệu 'lesson 10_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 27. Lesson 11_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 0p 321 245

  Tham khảo tài liệu 'lesson 11_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 28. Lesson 12_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 6p 386 299

  Tham khảo tài liệu 'lesson 12_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 29. Lesson 30_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 9p 344 225

  Tham khảo tài liệu 'lesson 30_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2