intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những báo cáo khoa học hay về bộ luật quốc tế

Chia sẻ: Skinny Skin | Ngày: | 12 tài liệu

707
lượt xem
17
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Những báo cáo khoa học hay về bộ luật quốc tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những báo cáo khoa học hay về bộ luật quốc tế

 1. Báo cáo " Các quy phạm Luật Quốc tế trong hệ thống pháp luật quốc gia"

  pdf 10p 92 16

  Nếu như trong toán học có khái niệm về hai đường thẳng song song, thì trong luật học có khái niệm về hai hệ thống pháp luật (HTPL): Luật quốc gia và Luật quốc tế. Hai đường thẳng song song đó có cắt nhau hay không và cắt nhau ở đâu? cchúng sẽ gặp nhau ở điểm “vô cùng”.

 2. Báo cáo " Vị trí của Hiến chương Liên hợp quốc trong hệ thống pháp luật quốc tế"

  pdf 5p 118 11

  Hiến chương liên hợp quốc được kí kết ngày 26/6/1945 ở SanFrancisco (Hòa Kỳ) tại phiên hợp kết thúc hội nghị quốc tế về vấn đề thành lập liên hiệp quốc và chính thức có hiệu lực ngày 24/10/1945 sau khi đã được đa số các nước ký kết phê chuẩn.

 3. Báo cáo "Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam "

  pdf 8p 157 14

  Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam Khi xảy ra tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải lập biên bản, điều tra có sự tham gia của đại diện ban chấp hành công đoàn cơ sở.

 4. Báo cáo " Mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế trong xu thế toàn cầu hoá "

  pdf 6p 101 20

  Mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế trong xu thế toàn cầu hoá Theo cách hiểu này, hành vi có hai hình thức biểu hiện là hành động hoặc không hành động và khi nói đến hành vi của con người là bao gồm cả hành vi có ý thức và hành vi vô thức.(2)

 5. Báo cáo " Pháp luật quốc tế về chống bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại "

  pdf 3p 53 5

  Pháp luật quốc tế về chống bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại. Trong quá trình sử dụng lao động, doanh nghiệp phải định kì kiểm tra đo lường các yếu tố có hại này đồng thời phải định kì kiểm tra, tu sửa máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động.

 6. Báo cáo "Vấn đề lãnh sự danh dự trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam "

  pdf 4p 72 3

  Vấn đề lãnh sự danh dự trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam Các báo cáo, kết luận về số vụ việc khiếu kiện chỉ ra rằng khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có số lượng cao nhất trong các nội dung khiếu kiện.

 7. Báo cáo " An ninh con người trong pháp luật quốc tế "

  pdf 6p 93 17

  An ninh con người phản ánh bước phát đảm bảo từ 7 thành tố: kinh tế, sức khoẻ, môi trường, lương thực, an toàn cá nhân, trật tự cộng đồng và môi trường chính trị. Các thành tố này có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau tạo thành khái niệm an ninh con người.

 8. Báo cáo " Thủ tục bắt giữ tàu biển nhằm đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam "

  pdf 8p 157 23

  Bắt giữ tàu biển để đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải là hoạt động bắt giữ tàu phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài Công ước Luật biển năm 1982, hiện có một số điều ước quốc tế điều chỉnh vấn đề này như Công ước Brussels năm 1952 về bắt giữ tàu biển, Công ước năm 1967 về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến cầm giữ và cầm cố tàu biển...

 9. Báo cáo "Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển "

  pdf 12p 132 7

  Tham khảo bài viết 'báo cáo "tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Báo cáo "Các vùng khai thác chung trong Luật Quốc tế hiện đại "

  pdf 9p 58 10

  Tham khảo bài viết 'báo cáo "các vùng khai thác chung trong luật quốc tế hiện đại "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Báo cáo " Tiệm cận các quy phạm Luật Quốc tế "

  pdf 9p 65 8

  Tham khảo bài viết 'báo cáo " tiệm cận các quy phạm luật quốc tế "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Báo cáo " Một số vấn đề lí luận về thương mại dịch vụ pháp luật quốc tế "

  pdf 7p 59 3

  Một số vấn đề lí luận về thương mại dịch vụ pháp luật quốc tế bên. Theo đó, người dự tuyển và NSDLĐ có nghĩa vụ tự thông báo những thông tin cần thiết liên quan đến công việc sẽ thực hiện. Chẳng hạn NSDLĐ phải thông báo về tình hình tài chính khó khăn hiện tại của doanh nghiệp hoặc việc doanh nghiệp chuẩn bị di dời (nếu có);

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2