intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những câu hỏi trắc nghiệm và đề ôn thi môn kinh tế quốc tế hiệu quả

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 22 tài liệu

5.077
lượt xem
931
download

Đây là 22 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/22

Những câu hỏi trắc nghiệm và đề ôn thi môn kinh tế quốc tế hiệu quả
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế. Đây là môn học dành cho khối ngành kinh tế, chủ yếu được giảng dạy ở đại học và cao đẳng. Môn học này giúp cung cấp kiến thức về kinh tế, các vấn đề thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những câu hỏi trắc nghiệm và đề ôn thi môn kinh tế quốc tế hiệu quả

 1. 70 câu trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế

  doc 11p 2400 1149

  Bao gồm 70 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế. Đây là môn học dành cho khối ngành kinh tế, chủ yếu được giảng dạy ở đại học và cao đẳng. Môn học này giúp cung cấp kiến thức về kinh tế, các vấn đề thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế.

 2. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 12

  doc 5p 653 277

  Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng 2. Phân loại theo mô hình kinh tế, Trung Quốc là nước có nền kinh tế: a. Thị trường c. Chuyển đổi b. Thị trường phát triển d. Chuyển đổi theo kinh tế thị trường

 3. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 13

  doc 5p 461 228

  Bản chất của các quan hệ kinh tế quốc tế là: a. Quan hệ xã hội c. Quan hệ kinh tế giữa các quốc b. Quan hệ sản xuất và trao đổi gia d. Quan hệ sản xuất 2. Trung Quốc là nước: a. Có nền kinh tế thị trường phát triển c. Công nghiệp phát triển b. Đang phát triển d. Có nền kinh tế chuyển đổi

 4. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 14

  doc 5p 490 210

  Quan hệ kinh tế quốc tế ra đời dựa trên cơ sở sự phát triển của: a. Lực lượng sản xuất c. Lực lượng sản xuất và giao thông b. Khoa học công nghệ và công nghệ vận tải d. Phân công lao động quốc tế thông tin 2. Canada là nước thuộc khu vực kinh tế: a. Bắc Mỹ c. Nam Mỹ b. Đông Bắc Mỹ Trung Mỹ và Vùng biển d. Caribê

 5. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 15

  doc 5p 357 143

  Quan hệ kinh tế quốc tế ra đời dựa trên cơ sở sự phát triển của: a. Lực lượng sản xuất c. Lực lượng sản xuất và giao thông b. Khoa học công nghệ và công nghệ vận tải d. Phân công lao động quốc tế thông tin

 6. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 16

  doc 5p 272 132

  Bản chất của các quan hệ kinh tế quốc tế là: a. Quan hệ xã hội c. Quan hệ kinh tế giữa các b. Quan hệ sản xuất và trao đổi quốc gia d. Quan hệ sản xuất 2. Canada là nớc thuộc khu vực kinh tế: a. Bắc Mỹ c. Nam Mỹ b. Đông Bắc Mỹ d. Trung Mỹ và Vùng biển Caribê

 7. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 17

  doc 6p 362 139

  Quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện đầu tiên là: a. Trao đổi quốc tế về vốn c. Thương mại quốc tế b. Trao đổi quốc tế về sức lao động d. Trao đổi quốc tế về khoa học công nghệ 2. Việt Nam được xếp vào loại nước có: a. Nền kinh tế chuyển đổi c. Nền kinh tế đang phát triển ở trình độ thấp b. Nền kinh tế đang phát triển d. Nền kinh tế thị trường phát triển

 8. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 18

  doc 6p 350 134

  Quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện đầu tiên là: a. Trao đổi quốc tế về vốn c. Thương mại quốc tế b. Trao đổi quốc tế về sức lao động d. Trao đổi quốc tế về khoa học công nghệ 2. Cu Ba được xếp vào loại nước có: a. Nền kinh tế chuyển đổi c. Nền kinh tế chưa chuyển đổi b. Nền kinh tế đang phát triển d. Nền kinh tế thị trường phát triển

 9. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 19

  doc 5p 360 139

  Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng 2. Cộng hoà Liên bang Nga thuộc khu vực kinh tế: c. Bắc Âu a. Đông Âu b. Tây Âu d. Nam Âu

 10. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 20

  doc 5p 353 130

  Tham khảo bài viết 'bài thi môn kinh tế quốc tế (chương trình 45 tiết) - đề số 20', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 11

  doc 6p 512 263

  Tham khảo bài viết 'bài thi môn kinh tế quốc tế (chương trình 45 tiết) - đề số 11', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 10

  doc 5p 875 333

  Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng 2. Phân loại theo mô hình kinh tế, Việt Nam là nước có nền kinh tế: a. Thị trường c. Chuyển đổi b. Thị trường phát triển d. Chuyển đổi theo kinh tế thị trường

 13. Ngân hàng đề thi hết học phần quản trị kinh doanh quốc tế

  pdf 6p 1100 488

  1. Trình bày khái niệm và vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế? 2. Trình bày cơ sở hình thành hoạt động kinh doanh quốc tế? 3. Trình bày đặc trưng của kinh doanh quốc tế? 4. Kể tên các lĩnh vực kinh doanh quốc tế? 5. Kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế? 6. Trình bày vai trò của thương mại quốc tế? 7. Nêu tư tưởng chính của lý thuyết Trọng thương? 8. Nêu tư tưởng chính của lý thuyết lợi thế tuyệt đối? 9. Trình bày khái niệm...

 14. Tổng hợp các đề thi môn Kinh tế quốc tế có đáp án

  doc 0p 1579 424

  Tổng hợp các đề thi môn Kinh tế quốc tế có đáp án, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi hiệu quả. Nhằm giúp các bạn tổng hợp kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài giúp đạt kết quả tốt nhất.

 15. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Đề số 1)

  doc 6p 167 446

  Bài thi môn kinh tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 1)

 16. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Đề số 2)

  doc 5p 658 303

  Bài thi môn kinh tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 2)

 17. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Đề số 3)

  doc 5p 640 291

  Bài thi môn kinh tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 3)

 18. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 5

  doc 5p 709 355

  Các quan hệ kinh tế quốc tế ra đời do: a. Sự phát triển của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi biên giới quốc gia b. Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên c. Sự phát triển của khoa học công nghệ d. Sự phát triển của giao thông vận tải

 19. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 6

  doc 5p 765 368

  Quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện đầu tiên là: a. Trao đổi quốc tế về vốn c. Thương mại quốc tế b. Trao đổi quốc tế về sức lao động d. Trao đổi quốc tế về khoa học công nghệ

 20. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 7

  doc 6p 586 345

  Nguyên tắc MFN là các bên tham gia trong quan h ệ kinh t ế th ương m ại dành cho nhau đi ều kiện ưu đãi: a. Kém hơn những ưu đãi mà mình dành cho các nước khác b. Cao hơn những ưu đãi mà mình dành cho các nước khác c. Không kém hơn những ưu đãi mà mình dành cho các nước khác d. Cả a, b, c

 21. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 9

  doc 5p 615 319

  Tham khảo bài viết 'bài thi môn kinh tế quốc tế (chương trình 45 tiết) - đề số 9', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 22. CÂU HỎI ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

  pdf 7p 1598 482

  CÂU HỎI ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 1.ASEAN-AFTA-CEPT. Phân tích cơ hội và thách thức đối với hoạt động thương mại của Việt Nam trong những năm sắp tới. Gợi ý cho sinh viên •Lịch sử hình thành và phát triển ASEAN-AFTA •Mục tiêu hoạt động ASEAN-AFTA •Nêu các chương trình kinh tế để biến ASEAN trở thành AFTA •Cộng đồng kinh tế ASEANs vào năm 2015 •Chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (CEPT): +Nội dung của CEPT +Cơ chế để được hưởng lợi CEPT (khi xuất khẩu và khi nhập khẩu)...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2