intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những kiểu văn phạm tiếng anh thường dùng

Chia sẻ: Hanguyenthuy Quynh | Ngày: | 9 tài liệu

4.295
lượt xem
1.332
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Những kiểu văn phạm tiếng anh thường dùng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về mặt nâng cao trình độ tiếng Anh, ngoài vấn đề về phát âm mà ai cũng biết, trở ngại lớn nhất của người Việt Nam là việc chưa sử dụng ngôn ngữ này một cách tự nhiên như người bản ngữ mà không bị ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt). Rất nhiều sinh viên Việt Nam có vốn từ vựng rất phong phú và thậm chí nắm vững ngữ pháp hơn cả giáo viên bản ngữ, nhưng nhiều người vẫn sử dụng tiếng Anh không đúng, ngay cả ngữ pháp cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng Việt.

Lưu

Tài liệu trong BST: Những kiểu văn phạm tiếng anh thường dùng

 1. Văn phạm: Verb+to

  pdf 5p 180 59

  Chương 3 ( phần 5) Verb+to A offer tặng decide quyết định hope hy vọng deserve xứng đáng attempt cố gắng promise hứa agree đồng ý plan dự định aim nhằm mục đích manage xoay xở afford cố gắng threaten đe dọa refuse từ chối arrange sắp đặt learn học tập forget quên fail thất bại

 2. Văn phạm: Prefer and would rather

  pdf 6p 210 69

  Chương 3 ( phần 7) Prefer and would rather A Prefer to do và prefer doing Thường bạn có thể dùng Ọprefer to (do)Ú hoặc Ọprefer -ingÚ để diễn tả bạn thích điều gì đó hơn nói chung: I don't like cities. I prefer to live in the country hoặc I prefer living in the country.

 3. Văn phạm: Verb+preposition+ ing

  pdf 6p 226 78

  Chương 3 ( phần 8) Verb+preposition+ ing A Nhiều động từ có cấu trúc verb+preposition (in/for/about v.v...) +object. Ví dụ: động từ+ giới từ+ túc từ Ư We talked about the problem. Chúng ta đã nói về vấn đề đó. Ư You must apologise for what you said. Anh phải xin lỗi bởi những gì đã nói.

 4. Văn phạm: Adjective +to

  pdf 6p 156 57

  Chương 3 ( phần 9) Adjective +to A Difficult to understand v.v... Hãy so sánh các câu a và b: Jim doesn't speak very clearly. Jim nói không r' ràng lắm. (a) It is difficult to understand him. Khó mà hiểu được anh ấy.

 5. Văn phạm:The......+ noun

  pdf 6p 142 53

  Chương 4 ( phần 2) The(2) A Hãy so sánh school và the school Alison is ten years. Every day she goes to school. She's at school now. School begins at 9 and finishes at 3. Alison lên 10 tuổi. Cô bé tới trường hàng ngày.

 6. Văn phạm: Noun + noun

  pdf 5p 288 73

  Chương 4 ( phần 4) Noun + noun A Ta thường dùng hai danh từ đứng liền nhau (danh từ+danh từ) để chỉ một vật/một người/một tư tưởng v.v... Ví dụ: a tennis ball: trái banh tennis a bank manager: người quản lý ngân hàng a road accident

 7. Văn phạm: Some and any

  pdf 7p 194 92

  Chương 4 ( phần 6) Some and any A Một cách tổng quát, chúng ta dùng some (cũng như somebody/someone/something) trong các câu khẳng định và any (cũng như anybody v.v...) trong các câu phủ định (xem thêm mục C và D) some We bought some flower.

 8. Văn phạm: All/ Most/ Some ..+ Noun

  pdf 7p 292 112

  Chương 4 ( phần 7) All/all of most/most of,no all some any most much many little few A Bạn có thể dùng những từ trong khung trên (cũng như no) với một danh từ (some foot/few book.v.v.) : All cars have wheels.

 9. Sách ngữ pháp tiếng anh

  pdf 127p 1034 750

  1. Chủ ngữ (subject) Đứng đầu câu làm chủ ngữ và quyết định việc chia động từ. Chủ ngữ có thể là 1 cụm từ, 1 động từ nguyên thể (có to), 1 V+ing, song nhiều nhất vẫn là 1 danh từ vì 1 danh từ có liên quan tới những vấn đề sau:

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2