intTypePromotion=1

Những luận văn văn hóa Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 10 tài liệu

0
2.204
lượt xem
314
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Những luận văn văn hóa Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn hóa Việt Nam được hiểu và trình bày dưới các quan niệm khác nhau: đó là đồng nhất văn hóa Việt Nam với văn hóa của người Việt, trình bày lịch sử văn hóa Việt Nam chỉ như là lịch sử văn minh của người Việt

Lưu

Tài liệu trong BST: Những luận văn văn hóa Việt Nam

 1. Luận văn Văn hóa ứng xử của người Hà Nội trong thời kỳ đổi mới hiện

  pdf 102p 218 69

  Qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Hà Nội (2000 - 2005), việc xây dựng văn hóa ứng xử của người Hà Nội trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, đã được các ban, ngành, đoàn thể tham gia hưởng ứng.

 2. Luận văn Vấn đề gia đình và xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh Hà Tĩnh

  pdf 16p 242 75

  Gia đình là tế bào của xã hội, trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội, gia đình có một vị trí và vai trò đặc biệt. Từ gia đình con người được sinh ra và trưởng thành cả về thể chất và nhân cách. Sức mạnh trường tồn của quốc gia, dân tộc Việt Nam

 3. Luận văn Vấn đề tiếp biến văn hóa trong các trò chơi truyền hình Khảo sát một số chương trình trò chơi truyền hình trên VTV3

  pdf 81p 213 45

  Có thể nói, trong những thập niên cuối của thế kỷ XX, người ta càng nhận ra vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với tiến trình phát triển xã hội. Liên hiệp quốc đã kêu gọi toàn thế giới lấy thập niên 1987-1997 làm thập niên phát triển văn hóa.

 4. Luận văn Bản sắc dân tộc trong văn xuôi Triều Ân

  pdf 128p 133 19

  Từ những năm 50, 60 của thế kỷ XX, lớp nhà văn là người dân tộc thiểu số đã xuất hiện và trưởng thành với nhiều tác phẩm phản ánh hiện thực cuộc sống ở vùng quê của họ. Một trong các tác giả tiêu biểu đó là nhà văn Triều Ân.

 5. Luận văn Hát quan lang của người Tày ở Thạch An Cao Bằng tiếp cận dưới góc độ văn hóa dân gian

  pdf 186p 213 37

  Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá đa dạng phong phú nhưng thống nhất. Đó là nền văn hoá được tạo bởi các dân tộc anh em cùng chung sống xen kẽ khắp dải đất hình chữ S của Tổ quốc. Do vậy, bên cạnh việc tìm hiểu văn hoá của người Việt cần chú trọng tìm hiểu văn hoá của các dân tộc thiểu số

 6. Luận văn - Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống ở vùng núi Đông Bắc nước ta hiện nay

  pdf 77p 150 33

  Không phải ngẫu nhiên mà năm 2002 được Liên hợp quốc chọn là năm quốc tế về miền núi. Qua thực tế và qua hàng loạt Hội nghị quốc tế về môi trường từ năm 1972 đến nay, đặc biệt là Hội nghị Môi trường Quốc tế lần thứ nhất tại Stốckhôm năm 1972, Hội nghị thượng đỉnh về Trái Đất.

 7. Luận văn Văn hóa làng và vấn đề xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

  pdf 130p 185 66

  Trong chiến lược phát triển của đất nước, vấn đề nông nghiệp - nông thôn - nông dân có vị trí đặc biệt. Các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX của Đảng đều xác định quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 8. Luận văn Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa ở Thành Phố Hạ Long

  doc 129p 112 32

  Chúng ta đang sống ở một thời đại có nhiều biến chuyển lớn lao. Những thay đổi này diễn ra với một gia tốc mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi quốc gia, khu vực mà còn mang tính toàn cầu, tất yếu dẫn đến những triển vọng to lớn và cả những thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia

 9. Luận văn Tiến sĩ Văn hóa học: Văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh Nam trong quan hệ với văn hóa truyền thống ở Việt Nam

  pdf 236p 394 148

  Luận văn “Văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh Nam trong mối quan hệ với văn hóa truyền thống ở Việt Nam” là một đề tài mang tính cơ sở cho công cuộc tìm tòi, nghiên cứu cội nguồn dân tộc và văn hóa nước nhà. Bài luận văn lấy phương pháp luận văn hóa học làm cách tiếp cận để làm rõ các vấn đề căn nguyên nguồn cội, tính chất của nền văn hóa Lạc Việt tổ tiên và các mối quan hệ văn hóa với các cộng đồng chủ thể lân cận trong chiếc nôi văn hóa Lĩnh Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

 10. Luận văn Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội với việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

  pdf 51p 339 109

  Văn hóa là tài sản tinh thần chung của dân tộc, là yếu tố đặc biệt trong sự gắn kết cộng đồng thành một khối thống nhất. Đồng chí Phạm Văn Đồng khẳng định: “văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của dân tộc, nó làm nên sức sống mãnh liệt.

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=227
p_intCateID2=237
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2