intTypePromotion=1
ADSENSE

Photoshop CS5 Digital Classroom

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 11 tài liệu

2.750
lượt xem
1.113
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Photoshop CS5 Digital Classroom
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Photoshop CS5 đang gây sự chú ý đặc biệt trong cộng đồng người sử dụng bởi nhờ một số tính năng mới, các bước chỉnh sửa ảnh phức tạp và mất nhiều thời gian trước đây trở nên đơn giản và dễ dàng đối với cả người không am hiểu về phần mềm này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Photoshop CS5 Digital Classroom

 1. Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 1

  pdf 35p 252 152

  Tham khảo tài liệu 'photoshop cs5 digital classroom_tập 1', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 10

  pdf 35p 110 43

  Tham khảo tài liệu 'photoshop cs5 digital classroom_tập 10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 9

  pdf 35p 96 39

  Tham khảo tài liệu 'photoshop cs5 digital classroom_tập 9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 8

  pdf 35p 120 41

  Tham khảo tài liệu 'photoshop cs5 digital classroom_tập 8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 7

  pdf 35p 105 45

  Tham khảo tài liệu 'photoshop cs5 digital classroom_tập 7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 6

  pdf 35p 110 43

  Tham khảo tài liệu 'photoshop cs5 digital classroom_tập 6', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 5

  pdf 35p 95 45

  Tham khảo tài liệu 'photoshop cs5 digital classroom_tập 5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 4

  pdf 35p 107 46

  Tham khảo tài liệu 'photoshop cs5 digital classroom_tập 4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 3

  pdf 35p 117 48

  Tham khảo tài liệu 'photoshop cs5 digital classroom_tập 3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 2

  pdf 35p 117 54

  Tham khảo tài liệu 'photoshop cs5 digital classroom_tập 2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Photoshop CS5 Digital Classroom_tập 11

  pdf 35p 105 48

  Tham khảo tài liệu 'photoshop cs5 digital classroom_tập 11', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2