intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

1.925
lượt xem
456
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với tang vật, phương tiện kể từ ngày xác định giá trị nếu quá 60 ngày thì tiến hành lập biên bản định giá và tổ chức đấu giá; hoặc trường hợp giá trị đã được xác định tại Biên bản định giá chênh lệch từ 10% trở lên so với giá của mặt hàng cùng loại theo thông báo giá của Sở Tài chính tại thời điểm chuyển giao để bán đấu giá... Đối với tang vật, phương tiện bị tịch thu đã chuyển giao để bán đấu giá mà không bán được thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu phải thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để thực hiện việc thanh lý như: Bán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua; phá dỡ, hủy bỏ đối với tang vật, phương tiện không tiếp tục sử dụng được và không bán được…

Lưu

Tài liệu trong BST: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 1. Thông tư 90/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  doc 7p 290 14

  Thông tư 90/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu

 2. Thông tư 19/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 4p 158 6

  Thông tư 19/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ

 3. Thông tư 04/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 3p 199 5

  Thông tư 04/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

 4. Thông tư 72/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf 19p 68 8

  Tham khảo tài liệu 'thông tư 72/2004/tt-btc về việc hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Thông tư Số: 12/2010/TT-BTC

  pdf 11p 172 6

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LÀ HÀNG HÓA, VẬT PHẨM DỄ BỊ HƯ HỎNG VÀ QUẢN LÝ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 6. Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND

  pdf 2p 109 9

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TĂNG PHÍ LƯU GIỮ, BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

 7. Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND

  pdf 5p 69 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VỀ MỨC CHI XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2