intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

QUYÊT ĐỊNH VỀ ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TRONG NĂM 2012

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 14 tài liệu

1.844
lượt xem
381
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

QUYÊT ĐỊNH VỀ ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TRONG NĂM 2012
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các doanh nghiệp tồn tại và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau với những bước thăng trầm của lịch sử. Ở bất cứ giai đoạn phát triển nào doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những nguy cơ từ môi trường kinh doanh bên ngoài và sự yếu kém về nội bộ doanh nghiệp. Trước những khó khăn đó, nếu doanh nghiệp không chủ động khắc phục những yếu kém để vượt qua những thách thức thì nguy cơ tụt hậu sẽ là vấn đề sẽ xảy ra. Sự yếu kém ở đây không chỉ dừng lại ở việc sai đâu sửa đấy, “rách” đâu “vá” đấy, mà điều quan trọng là phải tạo ra một sự thay đổi có tính lâu dài. Định hướng phải đặt trong bối cảnh hội nhập hiện nay để tạo lợi thế trong cạnh tranh, liên quan đến sự thay đổi về tư duy, về nhận thức, về cách quản lý và điều hành. Tái cơ cấu doanh nghiệp chính là việc cấu trúc và thiết kế lại để gọn nhẹ, linh hoạt và thích ứng với sự thay đổi.

Lưu

Tài liệu trong BST: QUYÊT ĐỊNH VỀ ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TRONG NĂM 2012

 1. QUYẾT ĐỊNH Số: 2108/QĐ-TTg

  pdf 5p 96 7

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 2. Quyết định số 2097/QĐ-TTg

  pdf 7p 54 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2097/qđ-ttg', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Quyết định số 2101/QĐ-TTg

  pdf 7p 34 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2101/qđ-ttg', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Quyết định số 1909/QĐ-TTg

  pdf 7p 59 5

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 5. Quyết định số 1894/QĐ-TTg

  pdf 7p 45 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 6. Quyết định số 1826/QĐ-TTg

  pdf 15p 70 8

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1826/qđ-ttg', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Quyết định số 1782/QĐ-TTg

  pdf 7p 49 3

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 8. Quyết định số 78/2012/QĐ-UBND

  pdf 6p 56 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 9. Quyết định số 2015/QĐ-BTC

  pdf 8p 60 6

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 929/QĐ-TTG NGÀY 17/7/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015" BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 10. Thông báo số 309/TB-VPCP

  pdf 3p 58 3

  THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

 11. Quyết định 929/QĐ-TTg

  pdf 10p 46 5

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015”

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2