intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu thông tư và nghị định về luật đầu tư chứng khoán dành cho mọi người tham khảo

Chia sẻ: Nguyễn Thị An | Ngày: | 16 tài liệu

1.680
lượt xem
17
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

Tài liệu thông tư và nghị định về luật đầu tư chứng khoán dành cho mọi người tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh. Thực chất chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt.Đây là bộ sưu tập về luật chứng khoán muốn biết thêm về luật trong thị trường chứng khoán thì các bạn nên tham khảo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tài liệu thông tư và nghị định về luật đầu tư chứng khoán dành cho mọi người tham khảo

 1. Luật số 70/2006/QH11 về chứng khoán

  doc 67p 1252 651

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 2. Luật chứng khoán số 62/2010/QH12

  pdf 12p 435 202

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.

 3. NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ SỐ 14/2007/NĐ-CP

  doc 20p 157 23

  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.Tài liệu tham khảo những quy định của luật pháp việt nam về chứng khoán Tài chính ban hành

 4. Văn bản về Luật chứng khoán Thông tư số 95/2008/TT-BTC

  pdf 72p 206 23

  Thông tư số 95/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 95/2008/TT-BTC

 5. Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC

  pdf 18p 251 34

  Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC về quy chế hành nghề chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 15/2008/QĐ-BTC

 6. Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC

  pdf 28p 120 20

  Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 87/2007/QĐ-BTC

 7. Thông tư số 97/2007/TT- BTC

  pdf 8p 123 13

  Thông tư số 97/2007/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP

 8. Quyết định số 45/2007/QĐ - BTC

  pdf 44p 113 15

  Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC về quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ Tài Chính ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/QĐ-BTC

 9. Quyết định số 27/2007/QĐ - BTC

  pdf 62p 142 22

  Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2007/QĐ-BTC

 10. Thông tư số 38/2007/TT- BTC

  pdf 30p 128 15

  Thông tư số 38/2007/TT-BTC việc hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành dành cho thị trường chứng khoán

 11. Luật chứng khoán Thông tư số 17/2007/TT- BTC

  pdf 7p 159 10

  Thông tư số 17/2007/TT-BTC về việc Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành,hướng dẫn về luật chứng khoán

 12. Quyết định số 12/2007/QĐ - BTC

  pdf 18p 131 12

  Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

 13. Luật chứng khoán Nghị định số 114/2008/NĐ - CP

  doc 10p 236 35

  Nghị định của chính phủ số 114/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2008 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều hành một số luật chứng khoán đối với từng doanh nghiệp

 14. Thông tư số 95/2008/TT-BTC: Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

  doc 161p 332 69

  Thông tư số 95/2008/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2008 về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán. Căn cứ vào Luật Kế toán số 03/2003/QH11, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Nghị định số 77/2003/NĐ-CP, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, và Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC.

 15. Quyết định Số: 127/2008/QĐ - BTC v/v ban hành quy chế giám sát Giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

  pdf 27p 348 97

  Quy chế này qui định nguyên tắc và nội dung cơ bản liên quan đến hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán đối với các thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.

 16. Luật chứng khoán Nghị định 84/2010/NĐ-CP

  pdf 11p 198 20

  Bộ tài chính vừa ban hành Nghị định số 84/2010/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và các quy định về thị trường chứng khoánthị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung hình thành tự phát, sôi động, nhưng tiềm ẩn.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2