intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu về kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 13 tài liệu

2.307
lượt xem
325
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Tài liệu về kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư, văn bản luật hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Quy chế tổ chức và hoạt động của ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng của tổng cục trưởng tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tài liệu về kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 1. Nghị định số 54/2009/NĐ-CP

  pdf 19p 363 48

  Nghị định số 54/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Chính phủ ban hành

 2. Thông tư số 22/2012/TT-BKHCN

  pdf 11p 68 3

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 3. Quyết định số 2171/QĐ-TĐC

  pdf 3p 137 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2171/qđ-tđc', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Quyết định số 07/QĐ-TĐC

  pdf 3p 107 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 5. Quyết Định Số: 401/QĐ-TĐC

  pdf 28p 101 6

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI TRẺ EM PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 3:2009/BKHCN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 6. Quyết định số 106-TĐC/QĐ

  pdf 8p 76 2

  Quyết định số 106-TĐC/QĐ về việc ban hành Quy định về dấu kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường và cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

 7. Quyết định số 919/QĐ-TĐC

  pdf 4p 153 6

  Quyết định số 919/QĐ-TĐC của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về việc ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

 8. Quyết định số 57/2000/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 13p 81 5

  Quyết định số 57/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 9. Quyết định số 23/2005/QĐ-BKHCN

  pdf 4p 85 2

  Quyết định số 23/2005/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đo lường trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 10. Quyết định số 27/2005/QĐ-BKHCN

  pdf 4p 69 3

  Quyết định số 27/2005/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức cán bộ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 11. Quyết định số 485/QĐ-BKHCN

  pdf 8p 68 2

  Quyết định số 485/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” do Bộ khoa học và công nghệ ban hành

 12. Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND

  pdf 5p 43 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2