intTypePromotion=1
ADSENSE

TẬP HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.397
lượt xem
179
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

TẬP HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng TSLCD là Dự án về Viễn thông – Công nghệ thông tin có quy mô toàn quốc, có ý nghĩa lớn về chính trị - kinh tế, đặc biệt là trong việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác và an toàn trong mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước tới các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước. Mạng TSLCD được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu “đường truyền riêng, tốc độ cao, an toàn bảo mật” cho các mạng diện rộng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình triển khai dự án tin học hóa của các cơ quan Đảng, Chính phủ. Mạng này được dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Bộ ngành, Cơ quan Đảng – Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quận huyện.

Lưu

Tài liệu trong BST: TẬP HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG

 1. Công văn 2336/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

  pdf 15p 200 25

  Công văn 2336/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước

 2. Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND

  pdf 8p 35 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CỦA CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

 3. Quyết định số 3396/2012/QĐ-UBND

  pdf 12p 47 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN TRÊN MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CỦA CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 4. Quyết định số 484/2012/QĐ-UBND

  pdf 7p 36 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

 5. Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND

  pdf 5p 65 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG TẠI CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

 6. THÔNG TƯ Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

  pdf 8p 94 5

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25...

 7. Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT

  pdf 8p 72 4

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ố

 8. Thông tư Số: 06/2010/TT-BTTTT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf 3p 143 7

  THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CƯỚC SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÁC CƠ QUAN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 9. Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND

  pdf 7p 36 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2