intTypePromotion=1
ADSENSE

Thị trường lao động Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 8 tài liệu

2.695
lượt xem
313
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Thị trường lao động Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

rong xu thế hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi thị trường lao động ở Việt Nam phát triển linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thế nhưng, do mới hình thành và phát triển chưa đồng bộ, nên thị trường lao động Việt Nam đang bộc lộ nhiều yếu điểm lẫn mâu thuẫn, trong đó nghiêm trọng nhất là mất cân bằng giữa cung và cầu, năng suất lao động thấp. Trong khi chúng ta dư thừa sức lao động ở nông thôn thì ở lĩnh vực phát triển công nghiệp, các ngành dịch vụ trung cao cấp lại thiếu hụt lao động trầm trọng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Thị trường lao động Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

 1. Chương 2: Thị Trường lao động

  pdf 54p 485 136

  Thị truờng lao động là phạm trù kinh tế xã hội, bao gồm một cơ chế xã hội tiến triển riêng biệt thực hiện đồng bộ những quan hệ lao động xã hội xác định và thúc đẩy việc xác lập và tuân theo cân bằng các quyền lợi giữa nguời lao động, ngùơi sử dụng lao động và nhà nuớc.

 2. Chương 3: Các yếu tố cấu thành của thị trường lao động

  pdf 15p 580 126

  Cấu sức lao động, đựơc thực hiện bởi ngùơi sử dụng lao động (doanh nghiệp), phụ thụôc vào tình hình của tất cả các thị truờng khác. Nó thể hiện khối lượng và cấu trúc đòi hỏi lao động từ phía doanh nghiệp.

 3. Chuơng 4: Di chuyển lao động

  pdf 44p 323 108

  Di chuyển trên thị truờng lao động đó là quá trình phân bổ sức lao động đến những chỗ làm việc mới. Di chuyển đến những chỗ làm việc mới có thể đi cùng với việc thay đổi dạng việc làm (nghề nghiệp), vùng lãnh thổ, và ngùơi sử dụng lao động.

 4. Cân bằng thị trường lao động lệch pha

  doc 3p 168 37

  Có thể nói thị trường lao động ở nước ta đang khởi sắc, ấm lên sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi cơn dư chấn khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

 5. CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  ppt 26p 542 124

  Khi cung và cầu lao động đạt tới mức cân bằng thì giá cả có xu hướng dừng lại ở mức wo

 6. Bài giảng: Thị trường lao động

  ppt 30p 967 159

  Thị trường là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ hoặc tiền tệ, nhằm thỏa mãn nhu cầu của hai bên cung và cầu về một loại sản phẩm nhất định theo các thông lệ hiện hành, từ đó xác định rõ số lượng và giá cả cần thiết của sản phẩm, dịch vụ. Thực chất, Thị trường là tổng thể các khách hàng tiềm năng cùng có một yêu cầu cụ thể nhưng chưa được đáp ứng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu đó....

 7. Biện pháp phát triển thị trường lao động nước ta các năm 2005

  doc 6p 222 53

  Phát triển thị trường lao động nước ta các năm 2005-2010 Trong 5 năm cuối thực hiện chiến lược phát triển kinh tê - xã hội 2001- 2010 của Đảng, việc tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế kinh

 8. Phát triển thị trường lao động nước ta các năm 2005-2010

  doc 6p 324 100

  Trong 5 năm cuối thực hiện chiến lược phát triển kinh tê - xã hội 2001- 2010 của Đảng, việc tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy phát triển đồng bộ các loại thị trường, trong đó có thị trường lao động có tầm quan trọng đặc biệt. Đây là cơ sở để đảm bảo sự phát triển nhanh, vững chắc về kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho người lao động...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2