intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thông tin về luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 16 tài liệu

1.074
lượt xem
169
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

Thông tin về luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tài liệu thông tin quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư tại Việt Nam, luật đầu tư nước ngoài.

Lưu

Tài liệu trong BST: Thông tin về luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 1. Công văn 92/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  doc 1p 110 8

  Công văn 92/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc nhà đầu tư nước ngoài mua lại và đầu tư vào một phần dự án nhà ở và thương mại đang triển khai

 2. Thông tư số 679-TT/ĐC

  pdf 17p 65 2

  Thông tư số 679-TT/ĐC về các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Địa chính ban hành, để hướng dẫn việc thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 3. Thông tư số 7-BKH/VPXT

  pdf 4p 83 4

  Thông tư số 7-BKH/VPXT về Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành, để bổ sung một số nội dung thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 4. Thông tư 169/1998/TT-BTC

  pdf 13p 90 3

  Thông tư số 169/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

 5. Thông tư 04/2001/TT-NHNN

  pdf 20p 96 2

  Thông tư số 04/2001/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

 6. Thông tư số 22/2000/TT-BTM

  pdf 17p 76 3

  Thông tư số 22/2000/TT-BTM về Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

 7. Thông tư 16/2000/TT-BXD

  pdf 25p 75 3

  Thông tư 16/2000/TT-BXD về việc hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

 8. Thông tư số 07/2007/TT-NHNN

  pdf 13p 89 4

  Thông tư số 07/2007/TT-NHNN về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành để hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam

 9. Luật số 18/2000/QH10

  doc 8p 127 9

  Tham khảo tài liệu 'luật số 18/2000/qh10', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BKH-BNG của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao

  doc 3p 155 9

  Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BKH-BNG của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn triển khai Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm

 11. Quyết định 521/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  doc 4p 195 6

  Quyết định 521/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài

 12. Thông báo 209/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  doc 1p 146 16

  Thông báo 209/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, quản lý khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

 13. Thông tư số 111-GSQL/TT

  pdf 8p 80 4

  Thông tư số 111-GSQL/TT về Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP ngày 18/2/1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2