intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thủ tục về đăng ký chứng nhận đầu tư

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

1.955
lượt xem
472
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Thủ tục về đăng ký chứng nhận đầu tư
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam. Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với những dự án sau: Đầu tư ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu chế xuất và Khu kinh tế. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu chế xuất và Khu kinh tế ở những địa phương chưa thành lập Ban quản lý. Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu chế xuất và Khu kinh tế, đối với những dự án sau: Đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu chế xuất và Khu kinh tế. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu chế xuất và Khu kinh tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: Thủ tục về đăng ký chứng nhận đầu tư

 1. Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại Dự án đã cấp Giấy phép đầu tư Mẫu Giấy chứng nhận đầu tư

  doc 3p 167 7

  Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại Dự án đã cấp Giấy phép đầu tư Mẫu Giấy chứng nhận đầu tư

 2. Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư

  pdf 6p 129 8

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

  pdf 8p 113 3

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Thủ tục về Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

  pdf 41p 78 3

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): các Bộ, Sở, Ban...

 5. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiêp/hoặc chi nhánh)

  pdf 5p 92 6

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiêp/hoặc chi nhánh)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Thủ tục đề nghị (đăng ký) điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của dự án)

  pdf 10p 99 4

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục đề nghị (đăng ký) điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của dự án)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

  pdf 8p 116 7

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập, mua lại doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

  pdf 4p 103 2

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Đăng ký thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

  pdf 4p 96 2

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp

  pdf 2p 157 19

  Câu hỏi: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp Việt Nam đã được thành lập theo Luật doanh nghiệp thì khi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp theo số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp hay cấp lại số mới? Trong trường hợp cấp lại số mới, doanh nghiệp có được giữ lại nguyên mã số thuế, con dấu hay không?...

 11. Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

  pdf 4p 123 4

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2