intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp 10 bài giảng về tài chính công ty đa quốc gia hay nhất

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 10 tài liệu

2.619
lượt xem
379
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp 10 bài giảng về tài chính công ty đa quốc gia hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp 10 bài giảng về tài chính công ty đa quốc gia hay nhất

 1. TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.1-THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

  pdf 4p 184 17

  Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 2.1-thị trường hối đoái', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 4.4 Xác định tỷ giá

  pdf 5p 156 25

  Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 4.4 xác định tỷ giá', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 4.3 Các mối quan hệ cân bằng

  pdf 6p 143 16

  Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 4.3 các mối quan hệ cân bằng', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 4.2: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

  pdf 6p 146 18

  Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 4.2: cán cân thanh toán quốc tế', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 4.1-HỆ THỐNG TIỀN TỆ

  pdf 4p 128 17

  Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 4.1-hệ thống tiền tệ', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 3.2: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

  pdf 5p 138 24

  Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 3.2: đầu tư trực tiếp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 3.1-ĐẦU TƯ DANH MỤC

  pdf 7p 141 20

  Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 3.1-đầu tư danh mục', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.3-CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG

  pdf 4p 196 22

  Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 2.3-chiến lược thị trường', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.2-PHÁI SINH TIÊN TỆ

  pdf 7p 152 19

  Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 2.2-phái sinh tiên tệ', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 5 Hoán đổi lãi suất và tiền tệ

  pdf 6p 189 32

  Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 5 hoán đổi lãi suất và tiền tệ', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2