intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp 9 đề tài luận văn tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho hay nhất

Chia sẻ: Tomhum999 Tomhum999 | Ngày: | 9 tài liệu

2.837
lượt xem
1
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tổng hợp 9 đề tài luận văn tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo và tải về những đề tài Luận văn tốt nghiệp Kế toán hàng tồn kho đặc sắc được TaiLieu sưu tầm và chia sẻ sau đây, nhằm giúp các bạn sinh viên năm cuối nắm được cách thức trình bày một luận văn hoàn chỉnh, với các đề tài nghiên cứu tiêu biểu như: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính; Quy trình kiểm toán hàng tồn kho; Kế toán hàng hóa tồn kho; Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho; Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính;...hy vọng bộ sưu tập này giúp các bạn sinh viên năm cuối hoàn thiện xuất sắc bài khóa luận của mình.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp 9 đề tài luận văn tốt nghiệp kế toán hàng tồn kho hay nhất

 1. Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kiểm toán: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars

  pdf 127p 144 31

  Mục đích nghiên cứu của đề tài trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars.

 2. Khóa luận tốt nghiệp: Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

  pdf 124p 305 70

  Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán hàng tồn kho; tìm hiểu và đánh giá thực trạng kiểm toán hàng tồn kho tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, đề xuất một số biện pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

 3. Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán hàng hóa tồn kho tại công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ

  doc 52p 942 88

  Mục tiêu nghiên cứu đề tài là Trên cơ sở nghiên cứu nội dung cơ bản trong những quy định hiện hành về kế toán hàng hóa tồn kho, đối chiếu rà soát việc áp dụng các quy định này trong công tác kế toán hàng hóa tồn kho tại công ty TNHH phụ tùng và thiết bị Việt Mỹ trong 3 năm áp dụng mà phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình áp dụng các chuẩn mực và chế độ tại công ty và những điểm hạn chế cần khắc phục trong các quy định hiện hành. Từ đó đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định về kế toán hàng hóa tồn kho trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay.

 4. Luận văn tốt nghiệp: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính

  pdf 0p 309 85

  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Tìm hiểu cơ sở lý luận của quy trình kiểm toán hàng tồn kho. Quy trình kiểm toán chung trên lý thuyết và quy trình kiểm toán cụ thể thực tế áp dụng tại Công ty TNHH Kiểm toán U&I. Đề xuất những nhận xét và kiến nghị về quy trình kiểm toán thực tế tại U&I.

 5. Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty Cổ phần May Trường Sơn

  pdf 104p 101 30

  Khóa luận của em được chia làm ba phần như sau: Chương 1 - Một số lý luận cơ bản về công tác kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Chương 2 - Thực trạng tổ chức kế toán hàng tồn kho tại công ty Cổ phần May Trường Sơn. Chương 3 - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty Cổ phần May Trường Sơn. Mời các bạn tham khảo!

 6. Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện

  pdf 107p 335 72

  Luận văn được hoàn thành với các nội dung chính như: Lý luận chung về kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính; Thực trạng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam; Phương hướng hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho.

 7. Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương

  pdf 79p 592 112

  Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này gồm: Tổng hợp, khái quát những vấn đề lý luận về công tác quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp; phân tích thực trạng quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương; đánh giá thực trạng quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương; đưa ra một số giải pháp và áp dụng 3 mô hình tồn kho EOQ, POQ và DQM để xác định mức sản lượng đặt hàng tối ưu cho công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Dương.

 8. Báo cáo chuyên đề: Hoàn thiện phương pháp kế toán hàng tồn kho tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho

  doc 59p 256 65

  Báo cáo chuyên đề: Hoàn thiện phương pháp kế toán hàng tồn kho tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho có cấu trúc gồm 3 phần trình bày những vấn đề cơ bản về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp, tình hình thực tế về công tác kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực, phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ hàng tồn kho tại công ty.

 9. Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế

  pdf 105p 242 77

  Mục tiêu của báo cáo thực tập là dựa trên lý luận chung về Kiểm toán Chu trình hàng tồn kho trong quy trình Kiểm toán báo cáo tài chính và thực tế Kiểm toán Chu trình hàng tồn kho do Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế thực hiện ở một để tiến hành đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế, từ đó đề xuất các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Kiểm toán Hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2