intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp bài tập lập trình

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 9 tài liệu

3.804
lượt xem
768
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tổng hợp bài tập lập trình
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Toàn bộ các lớp, các mối quan hệ giữa các lớp được đề bài mô tả bằng lời một cách chi tiết. Dạng này dễ dàng xác định được các lớp của bài và mối quan hệ giữa chúng, các thuộc tính và phương thức trong mỗi lớp. Do vậy ta dễ dàng vẽ một sơ đồ cho mỗi bài.Lập trình máy tính (gọi tắt là lập trình; tiếng Anh: programming) là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Lập trình có các thành tố nghệ thuật, khoa học, toán học, và kỹ nghệ.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp bài tập lập trình

 1. Bài tập lập trình web

  doc 8p 895 256

  Đây là bài tập lập trình web- bài tập quản lý sinh viên gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

 2. Đáp án 42 bài tập lập trình java cơ bản

  doc 38p 1619 547

  Java là một ngôn ngữ lập trình dạng lập trình hướng đối tượng (OOP). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy.

 3. Bài tập C++ tổng hợp

  doc 30p 892 398

  Đây là một số bài tập lập trình C++ tổng hợp gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

 4. Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản

  pdf 59p 4226 727

  Cùng tham khảo bài "Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản", bài tập này giúp bạn nắm bắt các nội dung, cũng như cách để lập trình hướng đối tượng C++. Mong rằng bài tập này có thể giúp ích cho bạn.

 5. BÀI TẬP LẬP TRÌNH - CODE THUẬT TOÁN KRUSKAL

  doc 6p 652 89

  TÀI LIỆU THAM KHẢO - BÀI TẬP LẬP TRÌNH - CODE THUẬT TOÁN KRUSKAL

 6. BÀI TẬP LẬP TRÌNH - CODE THUẬT TOÁN PRIM

  doc 10p 711 84

  TÀI LIỆU THAM KHẢO - BÀI TẬP LẬP TRÌNH - CODE THUẬT TOÁN PRIM

 7. BÀI TẬP LẬP TRÌNH - DEMO CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP

  doc 37p 326 75

  TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI TẬP LẬP TRÌNH - DEMO CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP

 8. Bài tập học môn Lập trình C++

  doc 96p 829 348

  Những bài tập lập trình c từ cơ bản dến nâng cao dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo. C++ (đọc là "C cộng cộng" hay "xi-plus-plus", IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình.

 9. Bài tập lập trình hướng sự kiện

  pdf 174p 252 50

  Bài tập 1: Sử dụng hàm MsgBox và InputBox Viết chương trình giải phương trình bậc 2. Hệ số a, b, c nhập từ bàn phím bằng hàm InputBox (Giải sử a ≠ 0). Bài tập 2: Minh hoạ cấu trúc If … Then. Viết chương trình tính lương như sau: Cho người dùng nhập vào lương cơ bản LCB, Hệ số lương HSL và chức vụ CV. Nếu chức vụ là "giam doc" thì cộng thêm 500000 vào lương thực lĩnh (LTL), nếu là "truong phong" thì cộng thêm 300000, nếu là "to truong" thì cộng thêm 200000, nếu là "nhan vien" thì không cộng....

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2