intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp báo cáo nghiên cứu khoa học môn văn học

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 8 tài liệu

8.831
lượt xem
230
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tổng hợp báo cáo nghiên cứu khoa học môn văn học
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn học là một loại hình sáng tác, tái hiện những vấn đề của đời sống xã hội và con người. Phương thức sáng tạo của văn học được thông qua sự hư cấu, cách thể hiện nội dung các đề tài được biểu hiện qua ngôn ngữ. Khái niệm văn học đôi khi có nghĩa tương tự như khái niệm văn chương và thường bị dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, về mặt tổng quát, khái niệm văn học thường có nghĩa rộng hơn khái niệm văn chương, văn chương thường chỉ nhấn mạnh vào tính thẩm mĩ, sự sáng tạo của văn học về phương diện ngôn ngữ, nghệ thuật ngôn từ. Văn chương dùng ngôn từ làm chất liệu để xây dựng hình tượng, phản ánh và biểu hiện đời sống.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp báo cáo nghiên cứu khoa học môn văn học

 1. Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Phép lặp trong truyện ngắn thời kỳ đầu của Lỗ Tấn."

  pdf 8p 128 12

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả. 4. Phan Thị Nga, Phép lặp trong truyện ngắn thời kỳ đầu của Lỗ Tấn...

 2. Báo cáo nghiên cứu khoa học: " B­ước đầu tìm hiểu Nhịp điệu câu thơ mới bảy chữ."

  pdf 10p 104 6

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả. 5. Nguyễn Hoài Nguyên, Nguyễn Thị Đào, B­ước đầu tìm hiểu Nhịp điệu câu thơ mới bảy chữ...

 3. Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Đặc điểm lập luận trong tạp văn của Nguyễn Khả"

  pdf 9p 94 9

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả. 7. Đặng Thị Thu, Đặc điểm lập luận trong tạp văn của Nguyễn Khải...

 4. Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Đặc sắc ngôn ngữ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh"

  pdf 8p 207 33

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo nghiên cứu khoa học: "đặc sắc ngôn ngữ tiểu thuyết hồ biểu chánh"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Báo cáo nghiên cứu khoa học: " VỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TÂM LÝ TRONG SÁNG TÁC CỦA NHÀ VĂN NAM CAO"

  pdf 5p 219 41

  Nam Cao là tác gia tiêu bi xuất sắc của trào lưu văn học hiện thực phê phán Việt ểu Nam giai đoạn1930-1945, đồng thời là nhà văn có phong cách độc đáo với những cách tân quan trọng về nội dung và nghệ thuật phản ánh hiện thực. Để có thể đi sâu tìm hiểu giá trị đặc sắc của tác phẩm Nam Cao, tác giả bài báo đề xuất sử dụng khái niệm chủ nghĩa hiện thực tâm lý - một khái niệm mới, gắn với quan niệm về chủ nghĩa hiện thực hiện đạị, bên cạnh khái...

 6. Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU VỀ QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM – MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN"

  pdf 7p 179 24

  Văn học hiện đại và quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam là vấn đề được đề cập rất nhiều trong các công trình nghiên cứu từ giữa thế kỷ XX đến nay. Tuy nhiên quan điểm của các tác giả về hiện tượng này rất khác nhau. Nguyên nhân của sự khác biệt này được bắt nguồn từ phương pháp luận nghiên cứu văn học và vấn đề phân kỳ lịch sử văn học Việt Nam.

 7. Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHỆ THUẬT TRÀO PHÚNG TRONG TIỂU THUYẾT SỐ ĐỎ, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG"

  pdf 4p 268 48

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo nghiên cứu khoa học: " nghệ thuật trào phúng trong tiểu thuyết số đỏ, trúng số độc đắc của vũ trọng phụng"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Báo cáo nghiên cứu khoa học: " DẠY VÀ HỌC VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Ở CÁC KHOA NGOẠI NGỮ BẬC ĐẠI HỌC – MỘT SỐ TRẢI NGHIỆM VÀ SUY NGHIỆM TIÊU ĐỀ"

  pdf 9p 124 6

  Nhằm góp thêm một tiếng nói liên quan đến việc dạy văn học trong nhà trường, bài báo này cung cấp một góc nhìn khác với hy vọng bổ sung một số thông tin hữu ích cũng như những suy nghiệm về vấn đề dạy và học văn học hiện nay, dựa trên những trải nghiệm về dạy văn học Pháp cho sinh viên ngoại ngữ Pháp ở Việt Nam.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2