intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp các bài đàm thoại tiếng Trung thông dụng

Chia sẻ: Hồ Diễm | Ngày: | 19 tài liệu

3.983
lượt xem
1.086
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

Tổng hợp các bài đàm thoại tiếng Trung thông dụng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuật ngữ và khái niệm và người Trung Quốc sử dụng để phân biệt văn nói và văn viết không giống với phương Tây do những sự khác biệt về phát triển chính trị và xã hội ở Trung Quốc so với châu Âu. Mặc dù châu Âu phân chia thành nhiều nhà nước-quốc gia dựa trên khác biệt về ngôn ngữ sau khi Đế quốc La Mã sụp đổ, Trung Quốc vẫn giữ được thống nhất về văn hoá và chính trị vào cùng thời kỳ đó và duy trì được thứ ngôn ngữ viết chung trong suốt thời kỳ lịch sử của nó dù trên thực tế sự đa dạng trong ngôn ngữ nói của Trung Quốc có thể sánh như châu Âu. Do đó, người Trung Quốc phân biệt rõ giữa "văn viết" (tiếng Trung: 文; bính âm: wén; Hán-Việt: văn) và "văn nói" (Trung văn giản thể: 语; phồn thể: 語; bính âm: yǔ; Hán-Việt: ngữ). Như vậy, quan niệm về sự thống nhất và khác biệt giữa văn viết và các dạng văn nói ở phương Tây rõ rệt hơn là ở Trung Quốc.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các bài đàm thoại tiếng Trung thông dụng

 1. Lesson 1_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 13p 960 628

  Tài liệu tham khảo về năm ngàn từ nói tiếng phổ thông Trung Quốc. Bài giảng tiếng Anh rất hay dành cho những bạn yêu thích học tiếng Hoa có thể tham khảo học ngay. Qua những câu đối thoại các bạn sẽ dễ dàng biết cách sử dụng từ vựng trong câu khi giao tiếp bằng tiếng Hoa. Ngoài ra, mỗi bài giảng còn hướng dẫn rất cặn kẽ về cách sử dụng ngữ pháp tiếng Hoa. Bạn sẽ trao dồi kiến thức ngoại ngữ thật tốt qua giáo trình này....

 2. Lesson 29_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 10p 372 223

  Tham khảo tài liệu 'lesson 29_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Lesson 28_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 10p 339 216

  Tham khảo tài liệu 'lesson 28_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Lesson 27_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 334 224

  Tham khảo tài liệu 'lesson 27_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Lesson 26_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 349 218

  Tham khảo tài liệu 'lesson 26_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Lesson 25_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 8p 338 224

  Tham khảo tài liệu 'lesson 25_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Lesson 24_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 8p 325 220

  Tham khảo tài liệu 'lesson 24_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Lesson 22_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 6p 332 222

  Tham khảo tài liệu 'lesson 22_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Lesson 21_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 8p 326 222

  Tham khảo tài liệu 'lesson 21_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Lesson 20_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 6p 330 222

  Tham khảo tài liệu 'lesson 20_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Lesson 18_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 6p 381 232

  Tham khảo tài liệu 'lesson 18_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Lesson 16_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 335 239

  Tham khảo tài liệu 'lesson 16_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Lesson 15_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 117 240

  Tham khảo tài liệu 'lesson 15_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Lesson 14_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 9p 330 234

  Tham khảo tài liệu 'lesson 14_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. Lesson 8_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 417 302

  Tham khảo tài liệu 'lesson 8_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. Lesson 7_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 7p 460 313

  Tham khảo tài liệu 'lesson 7_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. Lesson 6_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 9p 437 322

  Tham khảo tài liệu 'lesson 6_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 18. Lesson 4_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 0p 435 305

  Tham khảo tài liệu 'lesson 4_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 19. Lesson 30_Speak Mandarin in Five Hundred Words English version

  pdf 9p 348 225

  Tham khảo tài liệu 'lesson 30_speak mandarin in five hundred words english version', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2