intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp các bài giảng về Phân tích tín dụng ngân hàng

Chia sẻ: Thanhquy Quy | Ngày: | 12 tài liệu

964
lượt xem
47
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Tổng hợp các bài giảng về Phân tích tín dụng ngân hàng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề chung về phân tích tín dụng, các hình thức cho vay tín dụng ngắn hạn và dài hạn... đối với các đối tượng kinh doanh nông nghiệp, thương nghiệp.. tiến trình cho vay tín dụng là nội dung của 12 bài giảng chia sẻ với các bạn dưới đây. Tài liệu tham khảo dành cho giảng viên và sinh viên đang nghiên cứu và học tập chuyên ngành tài chính, ngân hàng và tín dụng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các bài giảng về Phân tích tín dụng ngân hàng

 1. Bài giảng môn học: Phân tích tín dụng và cho vay - Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích tín dụng

  doc 38p 295 74

  Chương này trình bày các vấn đề chung về phân tích tín dụng ngân hàng để cung cấp nền tảng kiến thức cho sinh viên học tiếp các chương sau. Nghiên cứu các vấn đề về tín dụng, phân loại tín dụng ngân hàng, chính sách tín dụng của Ngân hàng, định giá một khoản cho vay đảm bảo

 2. Chương 2 : Phân tích tín dụng và cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp

  doc 31p 1397 911

  Nghiên cứu nghiệp vụ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp dưới góc độ các sản phẩm tín dụng và kỹ thuật cấp tín dụng cũng như cách vận dụng các sản phẩm và kỹ thuật đó sao cho thích ứng với từng loại nhu cầu vay vốn, khả năng tàI chính và mức độ rủi ro của doanh nghiệp.

 3. Chương 3 : Phân tích tín dụng và cho vay trung dài hạn đối với doanh nghiệp

  doc 17p 1926 767

  Trang bị những kiến thức cơ bản để thẩm định đề nghị vay trung dàI hạn của doanh nghiệp bao gồm việc đánh giá mức độ rủi ro, xác định mức cho vay, thời hạn vay, kỳ hạn trả nợ, nguồn trả nợ và xử lý thu nợ. Đây là cơ sở để vận dụng các hình thức đảm bảo tín dụng và định giá các khoản tiền vay khi quyết định cho vay.

 4. Chương 4 Chính sách và phân tích tín dụng trong ngân

  pdf 32p 148 26

  Chấp nhận các rủi ro không hiệu quả trong kinh tế, thực hiện tiếp thị ồ ạt thiệt hại lớn về tài chính. Kiểm soát chặt hoạt động cho vay kinh doanh Bỏ qua các rủi ro có hiệu quả kinh tế gia tăng nhanh chóng các khoản vay Cảm thấy rủi ro thấp Cạnh tranh về giá ...

 5. Chương 5 Phân tích tín dụng và cho vay nông nghiệp nông thôn

  doc 8p 775 416

  Mục tiêu: Chương này sẽ nghiên cứu những nét đặc thù trong hoạt động nông nghiệp, từ đó vận dụng các phương pháp cho vay và thẩm định đề nghị vay vốn thích hợp đối với khách hàng là hộ gia đình trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là nghiên cứu cách thức cho vay và thẩm định đối với hộ nông dân, một hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chủ yếu hiện nay.

 6. Chương 7 : Cho thuê tài chính

  doc 7p 791 381

  Mục tiêu: Chương này sẽ nghiên cứu nghiệp vụ cho thuê tàI chính bao gồm quy trình thực hiện nghiệp vụ cho thuê và những nội dung phân tích đặc thù trong cho thuê tàI chính đối với khách hàng.Hoạt động cho thuê ra đời khá sớm, 2000 năm trước ở công nguyên ở Sumerians đối với dụng cụ nông nghiệp và công cụ cầm tay.

 7. Chương 1 : Phân tích tín dụng và cho vay - CĐ Tài chính Ngân Hàng Qui Nhơn

  pdf 33p 132 10

  Phân tích tín dụng và cho vay sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực sau: - Các cơ chế, chính sách của Nhà nước về hoạt động tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. - Các quy trình công nghệ, kỹ thuật phân tích tín dụng - Kỹ thuật cho vay một số loại hình tài trợ chuyên biệt.

 8. Chương 2 Phân tích tín dụng và cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp - CĐ Tài chính Ngân Hàng Qui Nhơn

  pdf 57p 162 22

  Tham khảo tài liệu 'chương 2 phân tích tín dụng và cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp - cđ tài chính ngân hàng qui nhơn', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Chương 3 : Phân tích tín dụng và cho vay dài hạn đối với doanh nghiệp - CĐ Tài chính Ngân Hàng Qui Nhơn

  pdf 29p 113 9

  Chương này sẽ tập trung Làm rõ mục đích vay trung dàI hạn của doanh nghiệp và cách thức mà ngân hàng đáp ứng mục đích này. Trang bị những kiến thức cơ bản để thẩm định đề nghị vay trung dàI hạn của doanh nghiệp bao gồm việc đánh giá mức độ rủi ro, xác định mức cho vay, thời hạn vay, kỳ hạn trả nợ, nguồn trả nợ và xử lý thu nợ.

 10. Quy trình phân tích tín dụng của ngân hàng

  pdf 9p 190 14

  Để chuẩn hoá quá trình tiếp xúc, phân tích, cho vay và thu nợ đối với khách hàng, các Ngân hàng thường đặt ra quy trình phân tích tín dụng. Đó chính là các bước(hoặc nội dung công việc) mà cán bộ tín dụng, các phòng ban có liên quan trong Ngân hàng phải thực hiện khi tài trợ cho khách hàng.

 11. Bài 4: Phân tích tín dụng và quyết định cho vay - Nguyễn Minh Kiều

  ppt 44p 210 54

  Thay thế cảm nhận chủ quan về khả năng trả nợ của khách hàng chứng cứ và lý lẽ khoa học, làm cơ sở đưa ra quyết định tín dụng, hạn chế các sai lầm cho vay khách hàng tồi, từ chối cho vay khách hàng tốt. Thông tin từ hô sơ khách hàng vay vốn : thông tin về tư cách pháp nhân của khách hàng vay vốn...

 12. Bài 4a Phân tích tín dụng và quyết định cho vay

  ppt 43p 344 88

  Mục đích của phân tích tín dụng Thông tin phục vụ phân tích tín dụng Nội dung phân tích tín dụng Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Phân tích phương án sản xuất kinh doanh Phân tích thái độ trả nợ vay của khách hàng .

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2