intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp các biểu mẫu VietGAP

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

4.305
lượt xem
475
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp các biểu mẫu VietGAP
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VietGAP là chữ viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tôt. Đó là việc áp dụng các biện pháp sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm sạch và an toàn, đặc biệt là các sản phẩm về rau quả tươi. Trước khi VietGAP ra đời, nước ta đã có rất nhiều chương trình sản xuất nông sản an toàn đối với rau, quả, và cây dùng làm thức uống. Nhiều nơi các quy định đó đã xây dựng thành quy trình phổ biến cho nông dân thực hiện. Tuy nhiên, do chưa có đơn vị nào có trách nhiệm kiểm tra và chứng nhận kịp thời hoặc có chính sách khuyến khích cho người sản xuất, nên phong trào sản xuất nông sản sạch chưa được phát triển rộng rãi, có nơi bị lụi dần rồi đi vào dĩ vãng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các biểu mẫu VietGAP

 1. Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN

  pdf 24p 168 45

  Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 2. Thông báo số 4352/TB-BNN-VP

  pdf 2p 54 4

  THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BÙI BÁ BỔNG TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ HAI BAN CHỈ ĐẠO MỞ RỘNG ÁP DỤNG VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU, QUẢ, CHÈ

 3. Quyết định số 780/QĐ-UBND

  doc 9p 116 3

  Quyết định về phê duyệt kế hoạch triển khai sản xuất, chứng nhận 5.000 ha thanh long đạt tiêu chuẩn VietGap năm 2010 trên địa bàn tỉnh

 4. Quyết định số 1617/QĐ-BNN-TCTS

  pdf 2p 106 9

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VIETGAP ĐỐI VỚI NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ TRA (P.HYPOPHTHALMUS), TÔM SÚ (P.MONODON) VÀ TÔM CHÂN TRẮNG (P.VANNAMEI) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 5. Mẫu bản công bố sản phẩm sản xuất theo vietgap

  pdf 1p 345 7

  Tài liệu tham khảo mẫu bản công bố sản phẩm sản xuất theo vietgap (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 6. Mẫu giấy chứng nhận Vietgap

  pdf 1p 188 20

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận Vietgap (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 7. Giấy đăng ký chứng nhận VietGap

  doc 1p 215 31

  Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Giấy đăng ký chứng nhận VietGap

 8. Tìm hiểu về tiêu chuẩn Việt GAP

  pdf 9p 340 87

  VietGAP là chữ viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tôt. Đó là việc áp dụng các biện pháp sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm sạch và an toàn, đặc biệt là các sản phẩm về rau quả tươi.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2