intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp các giáo trình quản trị nguồn nhân lực của các trường đại học

Chia sẻ: Sunny_1 Sunny_1 | Ngày: | 7 tài liệu

2.458
lượt xem
168
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tổng hợp các giáo trình quản trị nguồn nhân lực của các trường đại học
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn nhân lực là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý và hiệu quả. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các giáo trình quản trị nguồn nhân lực của các trường đại học

 1. Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực

  pdf 125p 350 92

  Trong tài liệu này, bạn sẽ xây dựng các quy trình tuyển dụng phù hợp với tổ chức của mình. Bạn sẽ học cách nghiên cứu lý lịch, sử dụng các bảng đánh giá và các công cụ tuyển chọn hữu dụng khác. Ngoài ra, bạn sẽ tìm kiếm các nguồn tuyển dụng tiềm năng kể cả nguồn nhân viên có sẵn trong nội bộ. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các kỹ năng phỏng vấn và bạn sẽ phải tự đánh giá các kỹ năng phỏng vấn của chính mình.

 2. Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Hệ thống tiền lương và tiền công

  pdf 111p 651 269

  Tài liệu tham khảo chuyên ngành quản trị kinh doanh, tủ sách Doanh nhân tự học - Hệ thống tiền lương. Việc thiết lập và áp dụng một hệ thống tiền lương và tiền công tốt có ảnh hưởng tới tất cả các phương diện trong nội dung quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp

 3. Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực

  pdf 114p 648 317

  Chương trình đào tạo quản lý dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được biên soạn cho các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Là người chủ hoặc người quản lý doanh nghiệp nhỏ, bạn quan tâm đến nhiều khía cạnh của việc điều hành một doanh nghiệp.

 4. Phân tích công việc

  pdf 157p 1102 567

  Phân tích công việc là bước đầu tiên trong việc cung cấp thông tin dùng cho việc tuyển lựa, đào tạo và đánh giá kết quả làm việc và xác định mức lương. Tài liệu này sẽ thảo luận về các lợi ích và quy trình thực hiện phân tích công việc.

 5. Business edge – Bản chất quản trị nguồn nhân lực

  pdf 119p 670 301

  Tài liệu “Business edge – Bản chất quản trị nguồn nhân lực” được biên soạn dành cho các chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích trang bị cho họ những công cụ và kiến thức quản lý cơ bản.

 6. Quản trị nguồn nhân lực - Học Viện Bưu Chính Viễn Thông

  pdf 202p 526 214

  Quản lý suy cho cùng là quản lý con người, nhân tố con người vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển xã hội. Người ta thường nói “sự nghiệp thành hay bại đều do con người”. Có thể nói, trong bất cứ hoạt động hay mục tiêu phấn đấu của mọi tổ chức, con người đều là trung tâm của sự phát triển.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2