intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp các tài liệu quyền dân sự

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

1.731
lượt xem
224
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tổng hợp các tài liệu quyền dân sự
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tìm hiểu chung về luật dân sự, quyền dân sự các công văn thông tư hướng dẫn chi tiết về quyền, nghĩa vụ dân sự.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các tài liệu quyền dân sự

 1. Luật số 73/2006/QH11

  doc 13p 249 52

  Luật bình đẳng giới

 2. Luật Dân sự Việt Nam

  doc 6p 369 82

  Tham khảo tài liệu 'luật dân sự việt nam', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Luật chứng khoán 70/2006/QH 11

  pdf 11p 193 41

  Chương VI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Điều 59. Thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (sau đây gọi là công ty quản lý quỹ) được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp. 2. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công...

 4. Luật của Quốc hội số 09/1998/QH10

  doc 37p 150 9

  Lu ật của Quốc hội số 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998 khiếu nại, tố cáo Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế x• hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo....

 5. Luật về quốc tịch Việt Nam

  doc 10p 163 37

  Tài liệu tham khảo về luật quốc tịch Việt Nam

 6. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 01/2003/NQHĐTP

  doc 13p 680 46

  Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

 7. Luật 44-L/CTN - Bộ luật Dân sự

  pdf 173p 216 33

  Pháp luật dân sự Việt Nam là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kế thừa và phát triển pháp luật dân sự Việt Nam từ trước đến nay, cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992, Bộ luật dân sự có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật nước nhà,

 8. Bộ luật Dân sự 33/2005/QH11

  pdf 151p 520 240

  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội ban hành

 9. Luật Dân sự

  doc 174p 493 148

  Bộ luật Dân sự Ngày 27-6, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký lệnh công bố Bộ luật Dân sự, đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6. Bộ luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2006. Dưới đây là toàn văn bộ luật mới này.

 10. Văn bản Luật bình đẳng giới

  pdf 15p 605 108

  LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bình đẳng giới. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2