intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp các tài liệu về luật dược

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | 7 tài liệu

1.460
lượt xem
135
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tổng hợp các tài liệu về luật dược
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật này quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử dụng thuốc; cung ứng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc; thử thuốc trên lâm sàng; quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ; tiêu chuẩn chất lượng thuốc và kiểm nghiệm thuốc.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các tài liệu về luật dược

 1. LUẬT DƯỢC SỐ 34/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

  pdf 28p 1885 134

  1. Luật này quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử dụng thuốc; cung ứng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc; thử thuốc trên lâm sàng; quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ; tiêu chuẩn chất lượng thuốc và kiểm nghiệm thuốc.

 2. CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN TỚI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC

  pdf 6p 269 39

  CĂN CỨ XÂY DỰNG LUẬT DƯỢC: 1.1. Nghị quyết của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ hai về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI 1.2. Nghị quyết số 21/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004. 1.3. Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế chủ trì soạn thảo Dự án Luật Dược.

 3. Luật Dược 34/2005/QH11

  pdf 23p 289 73

  Luật Dược số 34/2005/QH11 do Quốc hội ban hành

 4. Luật Dược số 34/2005/QH11

  doc 25p 616 129

  Luật Dược của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về hoạt động trong lĩnh vực dược.

 5. Đăng ký hoạt động của công ty luật được hợp nhất, sáp nhập

  pdf 4p 95 4

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký hoạt động của công ty luật được hợp nhất, sáp nhập', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. LUẬT DƯỢC

  pdf 28p 93 3

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động trong lĩnh vực dược.

 7. Nghị định số 89/2012/NĐ-CP

  pdf 7p 152 13

  NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2006/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2