intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp giáo trình và bài giảng môn pháp luật đại cương

Chia sẻ: Nguyễn Lê | Ngày: | 16 tài liệu

4.174
lượt xem
300
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

Tổng hợp giáo trình và bài giảng môn pháp luật đại cương
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp luật đại cương là một trong những môn khoa học xã hội là môn cơ sở, khái quát chung về hệ thống các tri thức khoa học cơ bản về nhà nước, xã hội. Môn học này đem đến cho sinh viên những kiến thức tổng quát về xã hội, giúp cho người học ý thức được bổn phận của người công dân đối với Tổ quốc. Bộ sưu tập Tổng hợp giáo trình và bài giảng môn pháp luật đại cương dành cho quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên cũng như các độc giả sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích để bạn có một nền tảng kiến thức vững chắc nhất.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp giáo trình và bài giảng môn pháp luật đại cương

 1. Bài giảng Pháp luật đại cương - Th.S Nguyễn Thị Hồng Nhung

  ppt 257p 6924 2264

  Bài giảng gồm 8 bài học chính. Bài 1 nêu những vấn đề cơ bản về Nhà nước, những thuộc tính, chức năng, kiểu và hình thức, bộ máy Nhà nước. Bài 2 cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, khái niệm về pháp luật, bản chất, thuộc tính, chức năng, vai trò, mối quan hệ giữa pháp luật với những hiện tượng xã hội khác, kiểu và hình thức pháp luật. Bài 3 giới thiệu vơi bạn học về Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việ Nam. Bài 4 tóm lược nội dung về hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật. Bài 5 nêu khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật, thành phần của quan hệ pháp luật, sự kiện pháp lý. Bài 6 hướng dẫn thực hiện pháp luật - vi phạm pháp luật - trách nhiệm pháp lý. Bài 7 nói về các pháp chế XHCN - Nhà nước pháp quyền. Bài cuối cùng giới thiệu các ngành luật sơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

 2. Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn

  pdf 328p 5277 1373

  Sinh viên tham khảo giáo trình này để tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của lý luận Nhà nước và pháp luật, những nội dung khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam, những vấn đề có tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của Nhà nước ta; nghiên cứu nội dung chủ yếu của 3 ngành luật có vị trí nền tảng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

 3. Tài liệu hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương - LS.ThS. Bùi Ngọc Tuyền

  pdf 158p 1498 780

  Tài liệu hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương của LS ThS Bùi Ngọc Tuyền biên soạn gồm có 2 phần, nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự trong hệ thống Pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

 4. Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương - GVC.TS. Đoàn Đức Lương

  doc 170p 3913 1024

  Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương trình bày những vấn đề chung về Nhà nước và Pháp luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam gồm luật hiến pháp, luật hành chánh, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, luật thương mại, luật lao động, luật đất đai, luật môi trường, luật tố tụng dân sự, luật tài chính, luật ngân hàng, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế và ở phần cuối sách có cung cấp một số câu hỏi thường gặp giúp sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

 5. Giáo trình Pháp luật đại cương - Phạm Thị Thu Thanh

  pdf 82p 877 206

  Mời các bạn cùng tìm hiểu Giáo trình Pháp luật đại cương của Phạm Thị Thu Thanh nhằm cung cấp cho sinh viên và những người muốn tìm hiểu thêm về pháp luật những kiến thức pháp lý cơ bản về Nhà nước và pháp luật nói chung và những nội dung pháp lý cần thiết khác thuộc các lĩnh vực khác.

 6. Tài liệu hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương - ĐH Mở TP.HCM

  pdf 158p 661 122

  "Tài liệu hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương" được biên soạn nhằm mục đích làm phong phú nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên. Cấu trúc tài liệu gồm 3 phần: phần 1 những vấn đề chung về nhà nước, phần 2 những vấn đề chung về pháp luật, phần 3 các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

 7. Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Hà Thị Thùy Dương

  pdf 56p 655 148

  Bài giảng Pháp luật đại cương của ThS. Hà Thị Thùy Dương có kết cấu nội dung gồm 13 chương. Nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý, những nội dung cơ bản của các ngành luật,...Mời bạn đọc tham khảo.

 8. Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Bùi Huy Tùng

  pdf 749p 4817 1951

  Bài giảng Pháp luật đại cương của ThS. Bùi Huy Tùng có kết cấu nội dung gồm 4 chương như sau: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề về pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ xã hội, hình thức và hệ thống pháp luật Việt Nam.

 9. Giáo trình môn Pháp luật đại cương

  pdf 147p 479 98

  Giáo trình môn Pháp luật đại cương gồm có 11 chương trình bày về khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật và môn học lý luận về nhà nước và pháp luật, nguồn gốc và bản chất của nhà nước, các kiểu, hình thức, chức năng của bộ máy nhà nước,...Mời các bạn cùng tham khảo.

 10. Giáo trình pháp luật đại cương - ĐH Cần thơ

  pdf 131p 352 78

  Pháp luật đại cương là môn khoa học pháp lý cơ bản giới thiệu những vấn đề chung nhất về Nhà nước và pháp luật như nguồn gốc ra đời của Nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò, các kiểu và hình thức Nhà nước và pháp luật; đồng thời giới thiệu tổng quan về hệ thống chính trị...

 11. Bài giảng Pháp luật đại cương - Ths.Bùi Huy Tùng - ĐH Ngân hàng

  pdf 749p 534 117

  Nội dung bài giảng "Pháp luật đại cương" của Bùi Huy Tùng trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề chung về nhà nước, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, những vấn đề cơ bản về pháp luật, quan hệ pháp luật, phân loại quan hệ pháp luật, thành phần của quan hệ pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ xã hội, hình thức và hệ thống pháp luật Việt Nam.

 12. Bài giảng Pháp luật đại cương - Nhập môn Pháp luật đại cương

  pdf 87p 216 16

  Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về nhà nước pháp luật nói chung và của Việt Nam nói riêng, nghiên cứu chủ yếu của ba ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam, cung cấp những khái niệm pháp lý cơ bản, làm quen với những kỹ năng chủ yếu trong việc áp dụng pháp luật. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

 13. Tập bài giảng Pháp luật đại cương - Th.S Phạm Anh Tuấn

  doc 75p 538 186

  Có kết cấu nội dung gồm 7 chương, tập bài giảng Pháp luật đại cương do Th.S Phạm Anh Tuấn biên soạn giới thiệu đến người học các kiến thức về luật hình sự, luật dân sự, luật hành chính, hệ thống pháp luật, hình thức pháp luật, đại cương về pháp luật, đại cương về nhà nước. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể hơn.

 14. Bài giảng môn Pháp luật đại cương - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

  pdf 0p 1883 834

  Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt , có bộ máy chuyên thực hiện cưỡng chế và quản lý những công việc chung của xã hội, Nhà nước thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ, Nhà nước có chủ quyền quốc gia , Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện quản lý bắt buộc với công dân

 15. Tập bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Hồng Ánh

  pdf 125p 832 283

  Tập bài giảng Pháp luật đại cương của Nguyễn Hồng Ánh gồm có các nội dung chính như sau: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam,...Mời các bạn cùng tham khảo.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2