intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp tài liệu môn an ninh quốc phòng và giáo dục quốc phòng

Chia sẻ: Vu Thuy Hoa Hoa | Ngày: | 10 tài liệu

4.121
lượt xem
109
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp tài liệu môn an ninh quốc phòng và giáo dục quốc phòng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục quốc phòng - an ninh là dạy, học về quốc phòng - an ninh trong nhà trường, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh toàn dân, nhằm góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ sưu tập tổng hợp các tài liệu môn an ninh quốc phòng và giáo dục quốc phòng giúp sinh viên tham khảo và học tập tốt hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp tài liệu môn an ninh quốc phòng và giáo dục quốc phòng

 1. Giáo dục Quốc phòng – An ninh - ĐH Giao thông vận tải

  pdf 52p 2406 454

  Tài liệu học phần 3 "Giáo dục Quốc phòng – An ninh" giới thiệu với bạn đọc một số loại vũ khí bộ binh, thuốc nổ và các phương tiện gây nổ, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, biện pháp phòng chống vũ khí hạt nhân, sử dụng bản đồ quân sự và hệ thống những kiến thức về băng bó vết thương chiến tranh.

 2. Giáo trình Giáo dục quốc phòng (Tập 1) - TS. Đồng Xuân Quách

  pdf 226p 2244 463

  Giáo dục quốc phòng cho học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Giáo trình gồm 12 bài giúp người học nắm vững được ý thức cũng như nhiệm vụ trong công tác quốc phòng.

 3. Ôn tập môn Quốc phòng An ninh qua 65 câu Hỏi và đáp

  pdf 151p 955 243

  Tài liệu gồm 64 câu hỏi và trả lời về an ninh quốc phòng và bảo vệ an toàn xã hội. Nội dung tài liệu cung cấp cho sinh viên toàn bộ kiến thức của môn học ngay từ khi bắt đầu tiếp cận. Mời các bạn cùng tham khảo.

 4. Đề cương giáo dục quốc phòng hệ cao đẳng - Trường CĐ Công nghiệp cao su

  pdf 312p 982 162

  Giáo trình môn học GDQP-AN Giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dƣỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện năng lực thực thế để sẵn s àng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lƣợc: xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 5. Bài giảng Giáo dục quốc phòng - Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

  doc 123p 10569 1617

  Bài giảng Giáo dục quốc phòng - Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông gôm 2 học phần: một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự và một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 6. Bài 6: Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

  ppt 35p 2637 306

  Giới thiệu cho sinh viên - học sinh những kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân: Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia; đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”,......

 7. Đề cương ôn tập Giáo dục quốc phòng - ĐH Kinh tế KTCN

  pdf 29p 5792 1243

  Đề cương ôn tập Giáo dục quốc phòng - ĐH Kinh tế KTCN gồm 26 câu hỏi hướng dẫn trả lời giúp sinh viên ôn lại kiến thức, làm bài tập để theo từng câu hỏi để củng cố bài học, có kết quả cao trong các kì thi Giáo dục quốc phòng. Mời bạn độc tham khảo.

 8. Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng

  doc 7p 3122 403

  Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số:81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

 9. Đề cương giáo dục quốc phòng

  doc 8p 3109 1060

  Câu 1 - Quan đi m CN Mac-Lenin về giải quyết các vấn đề xã hội a- Khái niệm: Dân tộc là cộng đồng người ổn định, hình thành trong lịch sử, tạo lập một quốc gia, trên cơ sở cộng đồng bền vững về: lãnh thổ quốc gia, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hoá, đặc điểm tâm lý, ý thức về dân tộc và tên gọi của dân tộc. Khái niệm được hiểu: + Các thành viên cùng dân tộc sử dụng một ngôn ngữ chung (tiếng mẹ đẻ) để giao tiếp nội bộ dân tộc. Các thành viên cùng chung những đặc...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2